foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Драч Іван. Твори за творчістю

Балада про соняшник
Алегоричні образи соняшника і сонця у творі І. Драча "Балада про соняшник"
Моє розуміння твору "Чорнобильська мадонна"
Провідні мотиви лірики І. Драча
Портрет суспільства у "новорічній казці" І. Драча "Крила"
Незвичайний дивосвіт образів І. Драча ("Балада про соняшник")
Феномен І. Драча
Турбота про майбутнє людства у творах І. Драча
Новаторство поезії І. Драча
Проблема людини і природи у творчості І. Драча
Образ матері-страдниці в поемі І. Драча "Чорнобильська Мадонна"
Чорнобиль — найбільша трагедія епохи (за поемою І. Драча "Чорнобильська Мадонна")
Природа і людина у творчості Івана Драча
Моє розуміння твору "Чорнобильська мадонна"
"Я землі належу. Весь. До дна" (І. Драч)
Гнівне засудження винуватців аварії (за поемою "Чорнобильська мадонна" І. Ф. Драча)
Метафоричність та новизна у поезії Івана Драча
Турбота про майбутнє людства у творах І. Драча
Доповідь про поета Івана Драча
Екологія моральності чи моральність екології? (роздуми над твором І. Драча "Чорнобильська мадонна")
Реальні та фантастичні картини чорнобильської трагедії в поемі Івана Драча "Чорнобильська мадонна"
Людина і сонце в творчості І. Драча
Оригінальність побудови поеми Івана Драча "Чорнобильська Мадонна"
Сенс назви поеми І. Драча "Чорнобильська Мадонна"
Вселюдська трагедія та її осмислення у поемі І. Драча "Чорнобильська мадонна"
"Люблю повертати людину очима до сонця мистецтва..." (Іван Драч про роль мистецтва)
Оригінальність побудови поеми Івана Драча "Чорнобильська Мадонна"
Взаємозв'язок людини і природи у поемі Івана Драча "Чорнобильська мадонна"
Художнє осмислення чорнобильської трагедії в поемі "Чорнобильська мадонна"
Моє розуміння твору "Чорнобильська мадонна"

Copyright © 2017 Шкільні твори Rights Reserved.