foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Гоголь Микола. Твори з літератури

Роздуми над проблемою "маленької людини" (за повістю М. Гоголя "Шинель")
Казковість гоголівського циклу "Вечори на хуторі біля Диканьки"
Зв'язок із «нечистою силою» як метафора злодіяння (за твором «Вечір проти Івана Купала»)
Образ України у творчості М. В. Гоголя
Трагізм долі «маленької людини» в повісті М. Гоголя «Шинель»
Чи можна вважати Миколу Гоголя великим українцем?
Чиновництво в комедії Гоголя «Ревізор»
Реалістичні та романтичні елементи в повісті М. Гоголя «Шинель»
Доля «маленької людини» у повісті «Шинель»
Фантастичне та комічне у повісті М. Гоголя "Ніч перед Різдвом"
Запорозька Січ славне козацьке братство (за повістю М. Гоголя «Тарас Бульба»)
Образ України в творчості Миколи Гоголя (за повістями "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Миргород")
М. Гоголь і Україна
Образ городничого в творі Гоголя «Ревізор»
Реальність петербурзького побуту в повісті М. Гоголя «Шинель»
Запорозький козак Тарас Бульба
М. Гоголь і Україна
Хто винен у трагедії Акакія Акакійовича Башмачкіна? (за повістю М. В. Гоголя "Шинель")
Страшна сповідь або як писати твір за романом «Мертві душі»
Авторські відступи в поемі Гоголя «Мертві Душі»
Два сини - дві долі (порівняльна характеристика образів Остапа та Андрія за повістю М. В. Гоголя "Тарас Бульба”)
Запорозька Січ у повісті М. В. Гоголя "Тарас Бульба"
Реальність петербурзького побуту в повісті М. Гоголя "Шинель"
Хто винен у смерті Акакія Акакійовича? (За повістю М. Гоголя "Шинель")
Шлях великого Гоголя в літературному житті
Головний герой поеми «Мертві душі» Павло Іванович Чичиков
Образ Собакевича в романі Гоголя «Мертві душі»
Свідчення багатогранності таланту Миколи Гоголя
На допомогу з вивчення творчості М. В. Гоголя у 8 класі (додатковий матеріал)
Кріпосник Собакевич у створеній М. Гоголем галереї мертвих душ

Copyright © 2017 Шкільні твори Rights Reserved.