foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Гоголь Микола. Твори з літератури

Роздуми над проблемою "маленької людини" (за повістю М. Гоголя "Шинель")
Зв'язок із «нечистою силою» як метафора злодіяння (за твором «Вечір проти Івана Купала»)
Трагізм долі «маленької людини» в повісті М. Гоголя «Шинель»
Реалістичні та романтичні елементи в повісті М. Гоголя «Шинель»
Образ України у творчості М. В. Гоголя
Чи можна вважати Миколу Гоголя великим українцем?
Казковість гоголівського циклу "Вечори на хуторі біля Диканьки"
Доля «маленької людини» у повісті «Шинель»
Фантастичне та комічне у повісті М. Гоголя "Ніч перед Різдвом"
Запорозька Січ славне козацьке братство (за повістю М. Гоголя «Тарас Бульба»)
М. Гоголь і Україна
Образ України в творчості Миколи Гоголя (за повістями "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Миргород")
Образ городничого в творі Гоголя «Ревізор»
Чиновництво в комедії Гоголя «Ревізор»
Реальність петербурзького побуту в повісті М. Гоголя «Шинель»
Хто винен у трагедії Акакія Акакійовича Башмачкіна? (за повістю М. В. Гоголя "Шинель")
Страшна сповідь або як писати твір за романом «Мертві душі»
М. Гоголь і Україна
Хто винен у смерті Акакія Акакійовича? (За повістю М. Гоголя "Шинель")
Авторські відступи в поемі Гоголя «Мертві Душі»
Запорозький козак Тарас Бульба
Два сини - дві долі (порівняльна характеристика образів Остапа та Андрія за повістю М. В. Гоголя "Тарас Бульба”)
Шлях великого Гоголя в літературному житті
Свідчення багатогранності таланту Миколи Гоголя
Реальність петербурзького побуту в повісті М. Гоголя "Шинель"
На допомогу з вивчення творчості М. В. Гоголя у 8 класі (додатковий матеріал)
Запорозька Січ у повісті М. В. Гоголя "Тарас Бульба"
Кріпосник Собакевич у створеній М. Гоголем галереї мертвих душ
Образ Собакевича в романі Гоголя «Мертві душі»
"Мертві душі" М. В. Гоголя — "гірке нарікання сучасній Росії, але не безнадійне"

Copyright © 2017 Шкільні твори Rights Reserved.