foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Карпенко-Карий Іван. Твори за творчістю

Корифей українського театру (за творами І. Карпенка-Карого)
Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи (комедія І. Карпенка-Карого "Сто тисяч")
Трагікомедія "Мартин Боруля" Карпенка-Карого
"Гроші — всьому голова" (за п'єсою І. Карпенка-Карого "Сто тисяч")
Образ Герасима Калитки у комедії І. Карпенка-Карого "Сто тисяч"
Трагічне і комічне у п'ієсі І. Карпенка-Карого "Сто тисяч"
Іван Карпенко-Карий і його п'єса "Сто тисяч"
"Сміх крізь сльози" в п'єсах Івана Карпенка-Карого
П'єса І. Карпенка-Карого "Сто тисяч" як викриття користолюбства
Мартин Боруля — мій улюблений драматичний твір української драматургії другої половини XIX століття
Трагедія жіночої долі в творчості Івана Карпенка-Карого
Система образів у комедії І. Карпенка-Карого "Хазяїн"
"Я взяв життя" (за п'єсою І. Карпенка-Карого "Сто тисяч")
Головна риса характеру Герасима Калитки (за п'єсою І. Карпена-Карого "Сто тисяч")
І. Карпенко-Карий — "один з батьків новочасного українського театру"
Комедія І. Карпенка-Карого "Сто тисяч" і "вічна" тема влади грошей над людиною
Чи є сила, що протистоїть пузирям? (за комедією І. Карпенка-Карого "Хазяїн")
Хижацька натура Герасима Калитка (за п'єсою І. Карпенка-Карого "Сто тисяч")
Морально-етичні проблеми в комедії Івана Карпенка-Карого "Мартин Боруля"
Образ Пузиря в комедії І. Карпенка-Карого "Хазяїн"
Згубний вплив грошей на персонажів (за комедією Івана Карпенка-Карого "Сто тисяч")
"Сцена — мій кумир..." (життя і творчість І. Карпенка-Карого)
Актуальність творів Івана Карпенка-Карого
Викриття й засудження в образі Герасима Калитки хижацтва, жорстокості, ненаситної жадоби до наживи (за п'єсою "Сто тисяч")
Згубний вплив грошей (за п'єсою "Сто тисяч")
П'єса І. Карпенка-Карого "Хазяїн" — соціально-сатирична комедія нового типу
І. Карпенко-Карий — драматург, "якому рівного не має наша література"
Новаторство І. Карпенка-Карого-драматурга
П'єса "Хазяїн" — видатне досягнення української драматургії XIX століття
Іван Карпенко-Карий — найвидатніший український драматург XIX століття

Copyright © 2017 Шкільні твори Rights Reserved.