foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Карпенко-Карий Іван. Твори за творчістю

Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи (комедія І. Карпенка-Карого "Сто тисяч")
Корифей українського театру (за творами І. Карпенка-Карого)
"Гроші — всьому голова" (за п'єсою І. Карпенка-Карого "Сто тисяч")
Трагічне і комічне у п'ієсі І. Карпенка-Карого "Сто тисяч"
Мартин Боруля — мій улюблений драматичний твір української драматургії другої половини XIX століття
Хижацька натура Герасима Калитка (за п'єсою І. Карпенка-Карого "Сто тисяч")
Головна риса характеру Герасима Калитки (за п'єсою І. Карпена-Карого "Сто тисяч")
Чи є сила, що протистоїть пузирям? (за комедією І. Карпенка-Карого "Хазяїн")
"Сміх крізь сльози" в п'єсах Івана Карпенка-Карого
І. Карпенко-Карий — "один з батьків новочасного українського театру"
Згубний вплив грошей на персонажів (за комедією Івана Карпенка-Карого "Сто тисяч")
Комедія І. Карпенка-Карого "Сто тисяч" і "вічна" тема влади грошей над людиною
І. Карпенко-Карий — драматург, "якому рівного не має наша література"
Образ Пузиря в комедії І. Карпенка-Карого "Хазяїн"
П'єса "Хазяїн" — видатне досягнення української драматургії XIX століття
"Сцена — мій кумир..." (життя і творчість І. Карпенка-Карого)
П'єса І. Карпенка-Карого "Сто тисяч" як викриття користолюбства
Трагедія жіночої долі в творчості Івана Карпенка-Карого
Згубний вплив грошей (за п'єсою "Сто тисяч")
Образ Герасима Калитки у комедії І. Карпенка-Карого "Сто тисяч"
"Я взяв життя" (за п'єсою І. Карпенка-Карого "Сто тисяч")
Викриття й засудження в образі Герасима Калитки хижацтва, жорстокості, ненаситної жадоби до наживи (за п'єсою "Сто тисяч")
Трагікомедія "Мартин Боруля" Карпенка-Карого
Засудження ненаситної жадоби до збагачення у п'єсі І. Карпенка-Карого "Хазяїн"
Іван Карпенко-Карий — найвидатніший український драматург XIX століття
Іван Карпенко-Карий і його п'єса "Сто тисяч"
Морально-етичні проблеми в комедії Івана Карпенка-Карого "Мартин Боруля"
Сатиричне зображення стяжателів, експлуататорів, міщан у п'єсі "Хазяїн"
Актуальність п'єси І. Карпенка-Карого "Хазяїн"
Викриття й засудження в образі Герасима Калитки хижацтва, жорстокості, ненаситної жадоби до наживи (за п'єсою "Сто тисяч")

Copyright © 2017 Шкільні твори Rights Reserved.