foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Маланюк Євген. Твори за творчістю письменника

Україна у творчості Є. Маланюка
Філософський зміст поезії Є. Маланюка
Як в нації вождя нема, тоді вожді її поети (Є. Маланюк)
Образ батьківщини у творчості Євгена Маланюка
Доповідь про поета Євгена Маланюка
Євген Маланюк про творчість Кобзаря (вірш "Шевченко")
Збірка Євгена Маланюка "Стилет і стилос"
Україна — центральний образ лірики Є. Маланюка
Трагедія поета-вигнанця в ліриці Євгена Маланюка
Поет своєї епохи Євген Маланюк
Мотив туги за Батьківщиною у творчості Є. Маланюка
Вольовий характер ліричного героя творів Є. Маланюка
Вольовий характер ліричного героя творів Є. Маланюка
Творчість Євгена Маланюка на тлі історіософських пошуків "Празької школи"
"Розтоптані пелюстки" Євгена Маланюка
Художнє осмислення проблем буття людини, ностальгічні мотиви, філософічність поезій Євгена Маланюка
Вольовий характер ліричного героя творів Є. Маланюка
Проблема митця і мистецтва в поезії Є. Маланюка
Своєрідність творчості Євгена Маланюка
Туга за рідною землею в ліриці Є. Маланюка
Образ батьківщини у творчості Євгена Маланюка
Образ сучасника в творчості Євгена Маланюка
Питання національної свідомості та національної гідності у творчості Євгена Маланюка
Роки еміграції Євгена Маланюка
Основні мотиви лірики Е. Маланюка
Своєрідність художньої антитези у збірці Євгена Маланюка "Стилет і стилос"
Прагнення розбудити національну свідомість у творчості Євгена Маланюка
Трагедія поета-вигнанця в ліриці Євгена Маланюка
Одна сторінка з життя Євгена Маланюка
Український князь б'є чолом рідній Україні (Євген Маланюк)

Copyright © 2017 Шкільні твори Rights Reserved.