foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Олесь Олександр. Твори за творчістю

Образ України в поезії Олександра Олеся
Огляд творчості О. Олеся
Творчість Олександра Олеся
Проблематика драматичного етюду "По дорозі в Казку"
Україна в серці і поезії Олександра Олеся
"З журбою радість обнялась..." (за творчістю Олександра Олеся)
Трагедія серця Олександра Олеся
Мотиви лірики Олександра Олеся
Глибокий ліризм поезії Олександра Олеся
Роки еміграції Олександра Олеся
"З журбою радість обнялась..." (поезія Олександра Олеся)
Мої враження від твору "Печенізька облога Києва"
Україна — муза творчості О. Олеся
"З журбою радість обнялась..." (Олександр Олесь)
"Княжа Україна" О. Олеся — маленькі фрагменти великої Історії
Доповідь про письменника Олександра Олеся
Велична постать Ярослава Мудрого в однойменній поезії О. Олеся за книгою "Княжа Україна"
"З журбою радість обнялась" (за лірикою Олександра Олеся)
Журба і радість Олександра Олеся
Багатогранна лірика Олександра Олеся
Історична основа поеми О. Олеся "Печенізька облога Києва"
Відображення нашого минулого у поезіях з книги О. Олеся "Княжа Україна"
Жанрове і тематичне розмаїття та настроєво-стильова неповторність лірики Олександра Олеся
"В мене крила, в крові — огонь, в душі — любов" (поет Олександр Олесь)
Образ юного героя у творі "Печенізька облога Києва"
Поетична оповідь про минуле нашого народу (за "Заспівом" зі збірки "Княжа Україна" О. Олеся)
Наші предки, якими я їх уявляю (за твором Олександра Олеся "Княжа Україна")
Жмутки почуттів (за віршем О. Олеся "Айстри")
Мої думки під час читання вірша "Айстри"
Героїчне минуле України у творчості Олександра Олеся (за поезією "Печенізька облога Києва")

Copyright © 2017 Шкільні твори Rights Reserved.