foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Олесь Олександр. Твори за творчістю

Образ України в поезії Олександра Олеся
Огляд творчості О. Олеся
Проблематика драматичного етюду "По дорозі в Казку"
Творчість Олександра Олеся
Роки еміграції Олександра Олеся
"Княжа Україна" О. Олеся — маленькі фрагменти великої Історії
Глибокий ліризм поезії Олександра Олеся
Мотиви лірики Олександра Олеся
Україна в серці і поезії Олександра Олеся
"З журбою радість обнялась..." (за творчістю Олександра Олеся)
"З журбою радість обнялась..." (поезія Олександра Олеся)
Трагедія серця Олександра Олеся
Доповідь про письменника Олександра Олеся
Мої враження від твору "Печенізька облога Києва"
Україна — муза творчості О. Олеся
Журба і радість Олександра Олеся
"З журбою радість обнялась" (за лірикою Олександра Олеся)
Велична постать Ярослава Мудрого в однойменній поезії О. Олеся за книгою "Княжа Україна"
Історична основа поеми О. Олеся "Печенізька облога Києва"
Жанрове і тематичне розмаїття та настроєво-стильова неповторність лірики Олександра Олеся
Образ юного героя у творі "Печенізька облога Києва"
"З журбою радість обнялась..." (Олександр Олесь)
Багатогранна лірика Олександра Олеся
Відображення нашого минулого у поезіях з книги О. Олеся "Княжа Україна"
"В мене крила, в крові — огонь, в душі — любов" (поет Олександр Олесь)
Мудрий заповіт князя Ярослава (за твором Олександра Олеся "Княжа Україна")
Жмутки почуттів (за віршем О. Олеся "Айстри")
З журбою радість обнялась...(за творчістю Олександра Олеся)
Мої думки під час читання вірша "Айстри"
Поетична оповідь про минуле нашого народу (за "Заспівом" зі збірки "Княжа Україна" О. Олеся)

Copyright © 2018 Шкільні твори Rights Reserved.