foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Олесь Олександр. Твори за творчістю

Огляд творчості О. Олеся
Образ України в поезії Олександра Олеся
Проблематика драматичного етюду "По дорозі в Казку"
"З журбою радість обнялась..." (за творчістю Олександра Олеся)
"З журбою радість обнялась..." (поезія Олександра Олеся)
Роки еміграції Олександра Олеся
Глибокий ліризм поезії Олександра Олеся
Мої враження від твору "Печенізька облога Києва"
Трагедія серця Олександра Олеся
Велична постать Ярослава Мудрого в однойменній поезії О. Олеся за книгою "Княжа Україна"
Україна — муза творчості О. Олеся
Україна в серці і поезії Олександра Олеся
"З журбою радість обнялась..." (Олександр Олесь)
"Княжа Україна" О. Олеся — маленькі фрагменти великої Історії
Відображення нашого минулого у поезіях з книги О. Олеся "Княжа Україна"
Історична основа поеми О. Олеся "Печенізька облога Києва"
Доповідь про письменника Олександра Олеся
Поетична оповідь про минуле нашого народу (за "Заспівом" зі збірки "Княжа Україна" О. Олеся)
Образ юного героя у творі "Печенізька облога Києва"
"В мене крила, в крові — огонь, в душі — любов" (поет Олександр Олесь)
Багатогранна лірика Олександра Олеся
Наші предки, якими я їх уявляю (за твором Олександра Олеся "Княжа Україна")
"З журбою радість обнялась" (за лірикою Олександра Олеся)
Героїчне минуле України у творчості Олександра Олеся (за поезією "Печенізька облога Києва")
Жанрове і тематичне розмаїття та настроєво-стильова неповторність лірики Олександра Олеся
Журба і радість Олександра Олеся
Жанрова і тематична розмаїтість лірики Олександра Олеся
Мої думки під час читання вірша "Айстри"
"Золоті, дитячі сни" України (за поезією "Україна в старовину" з книги "Княжа Україна" О. Олеся)
Мова "всіх в єдине нас злива" (за твором О. Олеся "Рідна мова в рідній школі")

Copyright © 2017 Шкільні твори Rights Reserved.