foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Олесь Олександр. Твори за творчістю

Образ України в поезії Олександра Олеся
Огляд творчості О. Олеся
Проблематика драматичного етюду "По дорозі в Казку"
Творчість Олександра Олеся
Роки еміграції Олександра Олеся
Глибокий ліризм поезії Олександра Олеся
"Княжа Україна" О. Олеся — маленькі фрагменти великої Історії
Мотиви лірики Олександра Олеся
"З журбою радість обнялась..." (поезія Олександра Олеся)
Україна в серці і поезії Олександра Олеся
Трагедія серця Олександра Олеся
"З журбою радість обнялась..." (за творчістю Олександра Олеся)
Доповідь про письменника Олександра Олеся
Мої враження від твору "Печенізька облога Києва"
Журба і радість Олександра Олеся
Україна — муза творчості О. Олеся
Жанрове і тематичне розмаїття та настроєво-стильова неповторність лірики Олександра Олеся
Історична основа поеми О. Олеся "Печенізька облога Києва"
Велична постать Ярослава Мудрого в однойменній поезії О. Олеся за книгою "Княжа Україна"
"З журбою радість обнялась" (за лірикою Олександра Олеся)
Образ юного героя у творі "Печенізька облога Києва"
Відображення нашого минулого у поезіях з книги О. Олеся "Княжа Україна"
Багатогранна лірика Олександра Олеся
Мудрий заповіт князя Ярослава (за твором Олександра Олеся "Княжа Україна")
"В мене крила, в крові — огонь, в душі — любов" (поет Олександр Олесь)
"З журбою радість обнялась..." (Олександр Олесь)
Поетична оповідь про минуле нашого народу (за "Заспівом" зі збірки "Княжа Україна" О. Олеся)
Жмутки почуттів (за віршем О. Олеся "Айстри")
З журбою радість обнялась...(за творчістю Олександра Олеся)
Поєднання громадських та інтимних моментів у ліриці О.Олеся ("Чари ночі", "З журбою радість обнялась...")

Copyright © 2018 Шкільні твори Rights Reserved.