foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Олесь Олександр. Твори за творчістю

Огляд творчості О. Олеся
Велична постать Ярослава Мудрого в однойменній поезії О. Олеся за книгою "Княжа Україна"
Мої враження від твору "Печенізька облога Києва"
"З журбою радість обнялась..." (за творчістю Олександра Олеся)
Україна — муза творчості О. Олеся
Історична основа поеми О. Олеся "Печенізька облога Києва"
"З журбою радість обнялась..." (поезія Олександра Олеся)
Проблематика драматичного етюду "По дорозі в Казку"
"Княжа Україна" О. Олеся — маленькі фрагменти великої Історії
Поетична оповідь про минуле нашого народу (за "Заспівом" зі збірки "Княжа Україна" О. Олеся)
Глибокий ліризм поезії Олександра Олеся
Відображення нашого минулого у поезіях з книги О. Олеся "Княжа Україна"
Доповідь про письменника Олександра Олеся
Журба і радість Олександра Олеся
Образ юного героя у творі "Печенізька облога Києва"
Наші предки, якими я їх уявляю (за твором Олександра Олеся "Княжа Україна")
Героїчне минуле України у творчості Олександра Олеся (за поезією "Печенізька облога Києва")
Багатогранна лірика Олександра Олеся
Мої думки під час читання вірша "Айстри"
"З журбою радість обнялась" (за лірикою Олександра Олеся)
Жанрове і тематичне розмаїття та настроєво-стильова неповторність лірики Олександра Олеся
Аскольд і Дір — захисники давньоруських земель (за поезією "Аскольд і Дір" з книги "Княжа Україна")
"З журбою радість обнялась..." (Олександр Олесь)
"Золоті, дитячі сни" України (за поезією "Україна в старовину" з книги "Княжа Україна" О. Олеся)
Жмутки почуттів (за віршем О. Олеся "Айстри")
Роки еміграції Олександра Олеся
"В мене крила, в крові — огонь, в душі — любов" (поет Олександр Олесь)
Мотиви лірики Олександра Олеся
Україна в серці і поезії Олександра Олеся
Жанрова і тематична розмаїтість лірики Олександра Олеся

Copyright © 2017 Шкільні твори Rights Reserved.