foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Олесь Олександр. Твори за творчістю

Образ України в поезії Олександра Олеся
Огляд творчості О. Олеся
Проблематика драматичного етюду "По дорозі в Казку"
Творчість Олександра Олеся
Роки еміграції Олександра Олеся
Україна в серці і поезії Олександра Олеся
Глибокий ліризм поезії Олександра Олеся
Мотиви лірики Олександра Олеся
"Княжа Україна" О. Олеся — маленькі фрагменти великої Історії
Трагедія серця Олександра Олеся
"З журбою радість обнялась..." (за творчістю Олександра Олеся)
"З журбою радість обнялась..." (поезія Олександра Олеся)
Доповідь про письменника Олександра Олеся
Мої враження від твору "Печенізька облога Києва"
Україна — муза творчості О. Олеся
"З журбою радість обнялась" (за лірикою Олександра Олеся)
Журба і радість Олександра Олеся
"З журбою радість обнялась..." (Олександр Олесь)
Жанрове і тематичне розмаїття та настроєво-стильова неповторність лірики Олександра Олеся
Багатогранна лірика Олександра Олеся
Велична постать Ярослава Мудрого в однойменній поезії О. Олеся за книгою "Княжа Україна"
"В мене крила, в крові — огонь, в душі — любов" (поет Олександр Олесь)
Образ юного героя у творі "Печенізька облога Києва"
Історична основа поеми О. Олеся "Печенізька облога Києва"
Відображення нашого минулого у поезіях з книги О. Олеся "Княжа Україна"
Мої думки під час читання вірша "Айстри"
Жмутки почуттів (за віршем О. Олеся "Айстри")
Жанрова і тематична розмаїтість лірики Олександра Олеся
Мудрий заповіт князя Ярослава (за твором Олександра Олеся "Княжа Україна")
Поєднання громадських та інтимних моментів у ліриці О.Олеся ("Чари ночі", "З журбою радість обнялась...")

Copyright © 2017 Шкільні твори Rights Reserved.