foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Олесь Олександр. Твори за творчістю

Образ України в поезії Олександра Олеся
Огляд творчості О. Олеся
Творчість Олександра Олеся
Проблематика драматичного етюду "По дорозі в Казку"
Роки еміграції Олександра Олеся
Мотиви лірики Олександра Олеся
Україна в серці і поезії Олександра Олеся
Глибокий ліризм поезії Олександра Олеся
Трагедія серця Олександра Олеся
"З журбою радість обнялась..." (за творчістю Олександра Олеся)
"Княжа Україна" О. Олеся — маленькі фрагменти великої Історії
Доповідь про письменника Олександра Олеся
Україна — муза творчості О. Олеся
Мої враження від твору "Печенізька облога Києва"
"З журбою радість обнялась" (за лірикою Олександра Олеся)
"З журбою радість обнялась..." (поезія Олександра Олеся)
"З журбою радість обнялась..." (Олександр Олесь)
Журба і радість Олександра Олеся
Багатогранна лірика Олександра Олеся
Жанрове і тематичне розмаїття та настроєво-стильова неповторність лірики Олександра Олеся
Велична постать Ярослава Мудрого в однойменній поезії О. Олеся за книгою "Княжа Україна"
Відображення нашого минулого у поезіях з книги О. Олеся "Княжа Україна"
Образ юного героя у творі "Печенізька облога Києва"
"В мене крила, в крові — огонь, в душі — любов" (поет Олександр Олесь)
Жанрова і тематична розмаїтість лірики Олександра Олеся
Історична основа поеми О. Олеся "Печенізька облога Києва"
Поєднання громадських та інтимних моментів у ліриці О.Олеся ("Чари ночі", "З журбою радість обнялась...")
Жмутки почуттів (за віршем О. Олеся "Айстри")
Мої думки під час читання вірша "Айстри"
Поетична оповідь про минуле нашого народу (за "Заспівом" зі збірки "Княжа Україна" О. Олеся)

Copyright © 2017 Шкільні твори Rights Reserved.