foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Олесь Олександр. Твори за творчістю

Образ України в поезії Олександра Олеся
Огляд творчості О. Олеся
Творчість Олександра Олеся
Проблематика драматичного етюду "По дорозі в Казку"
Україна в серці і поезії Олександра Олеся
Роки еміграції Олександра Олеся
Мотиви лірики Олександра Олеся
"З журбою радість обнялась..." (за творчістю Олександра Олеся)
Глибокий ліризм поезії Олександра Олеся
Трагедія серця Олександра Олеся
"З журбою радість обнялась..." (поезія Олександра Олеся)
Україна — муза творчості О. Олеся
"З журбою радість обнялась..." (Олександр Олесь)
"З журбою радість обнялась" (за лірикою Олександра Олеся)
Доповідь про письменника Олександра Олеся
Мої враження від твору "Печенізька облога Києва"
"Княжа Україна" О. Олеся — маленькі фрагменти великої Історії
Багатогранна лірика Олександра Олеся
Жанрове і тематичне розмаїття та настроєво-стильова неповторність лірики Олександра Олеся
Журба і радість Олександра Олеся
Велична постать Ярослава Мудрого в однойменній поезії О. Олеся за книгою "Княжа Україна"
"В мене крила, в крові — огонь, в душі — любов" (поет Олександр Олесь)
Відображення нашого минулого у поезіях з книги О. Олеся "Княжа Україна"
Образ юного героя у творі "Печенізька облога Києва"
Поєднання громадських та інтимних моментів у ліриці О.Олеся ("Чари ночі", "З журбою радість обнялась...")
Історична основа поеми О. Олеся "Печенізька облога Києва"
Жмутки почуттів (за віршем О. Олеся "Айстри")
Жанрова і тематична розмаїтість лірики Олександра Олеся
Поетична оповідь про минуле нашого народу (за "Заспівом" зі збірки "Княжа Україна" О. Олеся)
Мої думки під час читання вірша "Айстри"

Copyright © 2017 Шкільні твори Rights Reserved.