foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Гумористи стверджують, що в них завжди будуть теми для написання творів, тому що ані вади характеру, ані недоліки суспільні, на жаль, не зникнуть ніколи. Так само як і тоталітарні режими. Про тоталітарну державу і йдеться у вірші В. Самійленка «Ельдорадо»..

Сатиричний вірш В. Самійленка «Ельдорадо» написано 1886 року. Після його поет став відомий всій Російській імперії.

У творі легко вгадуються тодішні імперські порядки. Дивно, але у 80-і роки наступного століття вірш набув нового життя, став своєрідним студентським гімном. У чому ж секрет актуальності вірша?

Тема вірша — опис створеного письменником алегоричного образу Російської імперії, прикмети якої нагадують і її наступника — Радянський Союз. Та й зараз можна багато чого з описаного у вірші зустріти в житті.

Вірш іронічно названий «Ельдорадо». У чому ж іронія? Це слово — назва міс ця, де було знайдено великі поклади золота. Воно набуло символічного значення країни щастя. Вірш побудовано на контрасті висловлювань: на початку кожної строфи ідеться про начебто казкову країну, а в останніх рядках строфи все спростовується.

Так само, як у казкового Ельдорадо був темний бік (дуже багато людей гинуло, прагнучи відшукати золото, страждала природа та місцеві мешканці тощо), так і у казкової країни, про яку пише Самійленко, є зворотній бік. Наприклад: «країна пишна, вільна, щастям горда», але щасливі в ній лише «держиморди». На словах у ній панують воля, правда, законність, рівність, вшановується трудяща людина, виховується повага до рідної мови.. Насправді країна була тюрмою народів, процвітала сваволя, несправедливість, національне та соціальне гноблення інших народів: «В тій країні люблять волю ...І про неї розмовляють — У острозі, у острозі». Прикметами країни, про яку йдеться в творі Самійленка, були політичні репресії, по двійні стандарти (на словах одне, в реальному житті — інше), здирництво, хабарництво, пияцтво, цензура, занепад національних мов, міжнаціональна ворожнеча.

Під іменем легендарної, нібито багатої і щасливої країни виведено тогочасну самодержавну Росію.

Вірш побудовано на основі антитези: країна уявна (Ельдорадо) — країна реальна (Російська імперія). Антитеза створюється за допомогою ситуативних антонімів: воля — острог; дбає — карає; вода — горілка; дбає — черпає тощо («Про волю розмовляють у острозі»). Допомагає розкрити справжнє обличчя країни яскрава іронія («Всі пани працюють щиро — Язиками, язиками») та парадокс («І живуть вони так дружно — Як собаки, як собаки»).

Віршовий розмір поезії — чотиристопний хорей.

Ідеєю твору є засудження тоталітарного режиму.

Отже, письменник змальовує у творі універсальну модель тоталітарної держави. Недарма вірш був популярний як у XIX, так і у XX столітті, коли на мапі світу виникла нова тоталітарна держава — Радянський Союз.

Copyright © 2024 Збірка шкільних творів 8 клас Rights Reserved.