foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

1890 р., 26 квітня — народився в м. Зінькові в родині вчителя.
1898-1900 рр.— навчання в Зінківській 2-класній школі.
1900-1903 рр.— навчання в Охтирській гімназії.
1903-1908 рр.— навчання в Першій Київській гімназії.
1908-1914 рр.— студент історико-філологічного факультету Київського університету. Один із провідних діячів Київської української студентської громади.
1912 р.— початок літературної діяльності в журналі «Світло». _
1914 р.— блискучий захист роботи «Літопис Грабянки», закінчення уні­верситету.
1914 р.— знайомство з майбутньою дружиною Софією Лободою.
1914—1917 рр.— викладач у Златопільській гімназії.
1917-1920 рр.— викладач латини в Другій українській державній гімна­зії ім. Кирило-Мефодіївського братства і Академії Наук.
1919 р.— редактор журналу «Книгар».
1920 р., 13 лютого — вінчання із Софією Лободою.
1920 р., травень — дійсний член філологічної секції Українського науко­вого товариства.
1920 р.— вийшла книга «Антологія римської поезії» у його перекладах українською.
1920 р.— вийшла книга «Нова українська поезія».
1920 р., жовтень — переїзд сім’ї в Баришівку; викладання історії у соціаль- но-економічній школі.
1921 р.— вийшла збірка «Сонети і елегії».
1922-1933 рр.— професор, завідувач кафедри Київського інституту народ­ної освіти.
1924 р.— вийшли друком лекції з історії літератури «Нове українське письменство» (1798-1870 рр.).
1924 р.— вийшла збірка «Камена».
1924 р.— опублікована монографія «Нове українське письменство».
1924 р.— вийшла монографія «Леся Українка».
1926 р.— побачила світ збірка статей «До джерел».
1928-1929 рр.— приїзд до Полтави, зустріч з Г. Мафетом, О. Ковінькою.
1929 р.— вийшла збірка статей «Від Куліша до Винниченка».
1929 р.— свій архів передає до Всенародної бібліотеки України, складає бібліографію своїх творів.
1934 р., вересень — звільнення від викладацької роботи в університеті, позбавлення можливості займатися науковою роботою.
1934 р., листопад — смерть сина.
1934 р., грудень — переїзд до Москви.
1935 р., квітень — арешт.
1936 р., лютий — суд, вирок «терористові» — 10 років таборів.
1936 р., травень — вивезений на Соловки.
1937 р., вересень — останній лист дружині.
1937 р., жовтень — справу переглянуто й винесено вищу міру покарання.
1937 р., З листопада — розстріляний в урочищі Сандормох (Карелія).
1958 р., березень — реабілітований.

Предложения интернет-магазинов

Copyright © 2021 Шкільні твори Rights Reserved.