foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

I. Життя І. Багряного за умов тоталітарної радянської влади та вимушена емі­грація. (Іван Багряний — письменник, який змушений був емігрувати за кордон, оскільки відчув на собі весь тягар репресій і утисків, переслідувався НКВС. Переслідувався за те, що протестував проти підневільного становища українського народу і українських митців. Тричі письменника заарештовува­ли, він відбув три роки ув'язнення в таборі Бамлаг (Байкало-Амурський та­бір), а 1944 року виїздить за кордон.)

II. І. Багряний — борець проти радянської тоталітарної системи.

1. І. Багряний і його літературне товариство. (Письменник був членом лі­тературної організації «Плуг», входив до попутницької організації МАРС (Майстерня революційного слова), товаришував з М. Хвильовим, М. Кулішем, Остапом Вишнею, М. Яковим. Виступав із різкою критикою роз­витку післяреволюційної дійсності.)

2. Поема «Аує Магіа» і світогляд митця. (1929 року вийшла поема «Аує Магіа» зі сміливою присвятою: «Всім бунтарям і протестантам, всім, хто ро­дився рабом і не хоче бути ним, всім скривдженим і зборканим і своїй бідній матері — крик свого серця присвячую». У цих словах весь пись­менник, його життєве кредо — не бути рабом.)

3. Родинна трагедія митця. (Емігрував за кордон, в Україні залишилися дру­жина, син і донька, яких не випустили, а натомість примусили і пере­конали сина Бориса виступити по радіо зі звинуваченнями батькові. Це був жорстокий удар для І. Багряного. За кордоном митець мав іншу сім'ю і двох дітей, заради яких потрібно було працювати.)

4. І. Багряний і мистецькі організації. (І. Багряний бере участь у створен­ні МУРу (Мистецький український рух), очолює Українську національну раду, засновує ОДУМ (Об'єднання демократичної української молоді). Письменник все життя був у центрі українського життя в еміграції.)

5. Літературні і публіцистичні твори І. Багряного. (У своїх літературних тво­рах І. Багряний виступав проти радянської тоталітарної системи. Пам­флет «Чому я не хочу вертатись до СРСР?», романи «Тигролови», «Сад Гетсиманський», «Людина біжить над прірвою», п'єса «Морітурі» — це твори, в яких митець розвінчує більшовицьку систему господарювання і знущання з людей.)

III. І. Багряний — послідовний борець за демократію в Україні. (Арешти, засу­дження, напади більшовицької преси за життя в еміграції не зломили волі письменника, але обірвали його життя на 51-му році. Твори митця — це його протест проти суспільного ладу в Радянській Україні.)

Copyright © 2023 Шкільні твори Rights Reserved.