foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Гоголь Микола. Твори з літератури

Зв'язок із «нечистою силою» як метафора злодіяння (за твором «Вечір проти Івана Купала»)
Втілення в образі Тараса Бульби найкращих рис запорізького козака (за однойменною повістю М. Гоголя)
Порівняльна характеристика Остапа та Андрія (за повістю М. В. Гоголя "Тарас Бульба")
Порівняльна характеристика Остапа та Андрія (за повістю М. Гоголя «Тарас Бульба»)
Запорозька Січ у повісті М. В. Гоголя "Тарас Бульба"
Зображення в повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" побуту й звичаїв Запорозької Січі
Тарас Бульба — герой повісті М. В. Гоголя
Відображення в зовнішності поміщиків їхнього внутрішнього світу (за поемою М. Гоголя «Мертві душі»)
Страшна сповідь або як писати твір за романом «Мертві душі»
Особливості жанру й композиції поеми Миколи Гоголя "Мертві душі"
Козацькому роду нема переводу (за твором «Тарас Бульба»)
"Мертві душі" М. В. Гоголя — "гірке нарікання сучасній Росії, але не безнадійне"
Картини української природи в повісті М. Гоголя "Тарас Бульба"
Головний герой поеми «Мертві душі» Павло Іванович Чичиков
Україна і народ у повісті М. Гоголя «Тарас Бульба»
На допомогу з вивчення творчості М. В. Гоголя у 8 класі (додатковий матеріал)
Свідчення багатогранності таланту Миколи Гоголя
Хто такий все ж Хлєстаков в комедії Гоголя «Ревізор»
Бойове товариство, побут і звичаї запорожців у повісті М. Гоголя «Тарас Бульба»
Про що розмовляли козаки, згадуючи свого отамана Тараса Бульбу
Запорозький козак Тарас Бульба (за однойменною повістю М. В. Гоголя)
Тарас Бульба — народний герой (за однойменною повістю М. Гоголя)
Чичиков у гостях у Ноздрьова та Плюшкіна
Патріотичний пафос повісті М. Гоголя "Тарас Бульба"
Відображення в зовнішності поміщиків їхнього внутрішнього світу (за поемою "Мертві душі")
У чому ж смисл образу капітана Копєйкіна?
Тарас Бульба і його сподвижники
Кріпосник Собакевич у створеній М. Гоголем галереї мертвих душ
Твір по поемі «Мертві душі»
Чичиков - геніальне пророцтво Гоголя

Copyright © 2023 Шкільні твори Rights Reserved.