foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

I. Богдан Сильвестрович Лепкий — уроженець с. Крегульці на Поділлі. (Народився 9 листопада 1872 року. Закінчив Бережанську гімназію, вишу освіту здобував у Віденському, Краківському та Львівському університетах, був професором української літератури. 1899 року переїздить до Кракова і постійно живе у Польщі.)

II. Творчий шлях поета.

1. Перша літературна спроба. (Писати почав рано, але спершу друкувався рідко. 1895 року у львівському журналі "Зоря" надруковано перший вірш "В світ за очі", у якому змальовано еміграцію галицького селянства.)

2. Поетичні збірки автора. (Перша виходить 1901 року — "Стрічки". Усього збірок близько чотирнадцяти.)

3. Творчий доробок Б. Лепкого. (Письменник був новелістом, драматургом, романістом, публіцистом, істориком і філософом. Вийшли збірки його оповідань "З села" (1898), "Щаслива година" (1901), "У глухім куті" (1903). Займався перекладами.)

4. Тематика творів. (Історія посідає важливе місце в творчості автора: трилогія "Мазепа", історичні повісті та оповідання "Вадим", "Каяла", "Орли" та ін. Провідне місце посідає селянська тематика. Поет бачив незавидне становище галицького селянина.)

ІІІ. Знайомство з видатними діячами української літератури та культури. (Зустрічався з А. Чайковським, Соломією Крушельницькою, Миколою Вороним, Іваном Франком. Був учасником літературної групи "Молода Муза".) IV. Останні роки життя поета. (До смерті не поривав зв'язки з Поділлям, багато знав про суспільне життя Галичини. Його дім став своєрідним центром української еміграції, де зустрічалися видатні поети, художники. Поет був літньою людиною, коли Польща була окупована фашистами. Б. Лепкий втратив місце в університеті і зазнав переслідувань. Помер 1941 року, похований у Кракові.)

Copyright © 2023 Шкільні твори Rights Reserved.