foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

І. Широта розмаху Ю. Мушкетика у відтворенні історичної доби. (Важкі умови повоєнної дійсності спонукали багатьох письменників до написання творів історичної тематики. Необхідно було нагадати народові про його славне історичне минуле. І хоча того часу на історію України було накладене своєрідне табу, у письменника вистачило сміливості й мужності взятися за таку небезпечну тему.)

ІІ. Зображення історичних подій у романах Ю. Мушкетика.

1. Змалювання гетьмана Мазепи у романі "Семен Палій". (Образ гетьмана Мазепи автор малює нетрадиційно — "через призму реальності соціальних відносин". Ю. Мушкетик показав у творі усю складність його натури, повідав читачам про його мрії, уподобання. Бачимо гетьмана людиною веселою, він навіть вірші писав, сам із того кепкуючи.)

2. Розкриття історичних подій через долю героїв у романі "Гайдамаки". (Ю. Мушкетик розповідає у романі про народне повстання 1768 року, яке охопило усю Правобережну Україну. Багато спільного у романі Ю. Мушкетика "Гайдамаки" та одноіменній поемі Т. Шевченка. У обох авторів дійові особи Максим Залізняк та Іван Гонта. Ю. Мушкетик написав роман-панораму, у якому велика кількість дійових осіб. Автор не просто розповідає про певні історичні події, а розкриває їх через долі героїв, додавши певного психологічного забарвлення кожному з персонажів.)

3. Уболівання письменника за долю рідної землі у романі "Яса". (У романі "Яса" змальовано події української історії другої половини XVII століття. Тяжко жилося на знедоленій землі після смерті Богдана Хмельницького. Гетьмани, що приходили до влади передусім дбали про власний добробут. Автор писав: "Честолюбство гетьманів — незборна завада до злуки". Підписано Андрусівську угоду, за якою Правобережна Україна підпала під володіння Польщі. Яскраво зображено у творі Івана Сірка, який намагається об'єднати Україну. Кошовий отаман Січі Запорозької виступає в романі як живе втілення невмирущих традицій і звичаїв козаччини.)

III. Юрій Мушкетик — визнаний майстер історичної прози. ("Добрі справи — це ті, що в ім'я рідної землі і рідного люду", — писав Юрій Мушкетик. І письменник творив добрі справи, створюючи історичні романи. Бо ці твори показували велич українського народу, підносили дух, сприяли самоусвідомленню нації. Романи Ю. Мушкетика виховували гордість за свій волелюбний і нескорений народ. Вони відзначаються морально-етичною проблематикою і спробою автора знайти відповіді на важливі питання сучасності.)

Copyright © 2023 Шкільні твори Rights Reserved.