foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Олесь Олександр. Твори за творчістю

Огляд творчості О. Олеся
"З журбою радість обнялась..." (поезія Олександра Олеся)
Проблематика драматичного етюду "По дорозі в Казку"
Образ України в поезії Олександра Олеся
Творчість Олександра Олеся
Глибокий ліризм поезії Олександра Олеся
Мотиви лірики Олександра Олеся
Україна в серці і поезії Олександра Олеся
Роки еміграції Олександра Олеся
З журбою радість обнялась...(за творчістю Олександра Олеся)
"З журбою радість обнялась..." (за творчістю Олександра Олеся)
Трагедія серця Олександра Олеся
Мої враження від твору "Печенізька облога Києва"
Доповідь про письменника Олександра Олеся
"Княжа Україна" О. Олеся — маленькі фрагменти великої Історії
Мудрий заповіт князя Ярослава (за твором Олександра Олеся "Княжа Україна")
Жанрове і тематичне розмаїття та настроєво-стильова неповторність лірики Олександра Олеся
Поетична оповідь про минуле нашого народу (за "Заспівом" зі збірки "Княжа Україна" О. Олеся)
"З журбою радість обнялась..." (Олександр Олесь)
"В мене крила, в крові — огонь, в душі — любов" (поет Олександр Олесь)
Журба і радість Олександра Олеся
"З журбою радість обнялась" (за лірикою Олександра Олеся)
Велична постать Ярослава Мудрого в однойменній поезії О. Олеся за книгою "Княжа Україна"
Історична основа поеми О. Олеся "Печенізька облога Києва"
Відображення нашого минулого у поезіях з книги О. Олеся "Княжа Україна"
Жмутки почуттів (за віршем О. Олеся "Айстри")
Поєднання громадських та інтимних моментів у ліриці О.Олеся ("Чари ночі", "З журбою радість обнялась...")
Україна — муза творчості О. Олеся
Образ юного героя у творі "Печенізька облога Києва"
Мої думки під час читання вірша "Айстри"

Copyright © 2023 Шкільні твори Rights Reserved.