foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Олесь Олександр. Твори за творчістю

Огляд творчості О. Олеся
Образ України в поезії Олександра Олеся
Проблематика драматичного етюду "По дорозі в Казку"
Творчість Олександра Олеся
Роки еміграції Олександра Олеся
Глибокий ліризм поезії Олександра Олеся
Мотиви лірики Олександра Олеся
"Княжа Україна" О. Олеся — маленькі фрагменти великої Історії
Україна в серці і поезії Олександра Олеся
"З журбою радість обнялась..." (поезія Олександра Олеся)
Мої враження від твору "Печенізька облога Києва"
Доповідь про письменника Олександра Олеся
Трагедія серця Олександра Олеся
"З журбою радість обнялась..." (за творчістю Олександра Олеся)
Журба і радість Олександра Олеся
Україна — муза творчості О. Олеся
Жанрове і тематичне розмаїття та настроєво-стильова неповторність лірики Олександра Олеся
Мудрий заповіт князя Ярослава (за твором Олександра Олеся "Княжа Україна")
Відображення нашого минулого у поезіях з книги О. Олеся "Княжа Україна"
Історична основа поеми О. Олеся "Печенізька облога Києва"
Велична постать Ярослава Мудрого в однойменній поезії О. Олеся за книгою "Княжа Україна"
Образ юного героя у творі "Печенізька облога Києва"
Багатогранна лірика Олександра Олеся
"З журбою радість обнялась" (за лірикою Олександра Олеся)
"В мене крила, в крові — огонь, в душі — любов" (поет Олександр Олесь)
З журбою радість обнялась...(за творчістю Олександра Олеся)
"З журбою радість обнялась..." (Олександр Олесь)
Жмутки почуттів (за віршем О. Олеся "Айстри")
Мотиви лірики Олександра Олеся
Поетична оповідь про минуле нашого народу (за "Заспівом" зі збірки "Княжа Україна" О. Олеся)

Copyright © 2019 Шкільні твори Rights Reserved.