foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Олесь Олександр. Твори за творчістю

Огляд творчості О. Олеся
"З журбою радість обнялась..." (поезія Олександра Олеся)
Проблематика драматичного етюду "По дорозі в Казку"
Образ України в поезії Олександра Олеся
Творчість Олександра Олеся
Глибокий ліризм поезії Олександра Олеся
Україна в серці і поезії Олександра Олеся
З журбою радість обнялась...(за творчістю Олександра Олеся)
Роки еміграції Олександра Олеся
Мотиви лірики Олександра Олеся
"З журбою радість обнялась..." (за творчістю Олександра Олеся)
Мої враження від твору "Печенізька облога Києва"
Доповідь про письменника Олександра Олеся
"Княжа Україна" О. Олеся — маленькі фрагменти великої Історії
Мудрий заповіт князя Ярослава (за твором Олександра Олеся "Княжа Україна")
Трагедія серця Олександра Олеся
Жанрове і тематичне розмаїття та настроєво-стильова неповторність лірики Олександра Олеся
"В мене крила, в крові — огонь, в душі — любов" (поет Олександр Олесь)
"З журбою радість обнялась" (за лірикою Олександра Олеся)
"З журбою радість обнялась..." (Олександр Олесь)
Поетична оповідь про минуле нашого народу (за "Заспівом" зі збірки "Княжа Україна" О. Олеся)
Журба і радість Олександра Олеся
Історична основа поеми О. Олеся "Печенізька облога Києва"
Велична постать Ярослава Мудрого в однойменній поезії О. Олеся за книгою "Княжа Україна"
Жмутки почуттів (за віршем О. Олеся "Айстри")
Відображення нашого минулого у поезіях з книги О. Олеся "Княжа Україна"
Україна — муза творчості О. Олеся
Поєднання громадських та інтимних моментів у ліриці О.Олеся ("Чари ночі", "З журбою радість обнялась...")
Образ юного героя у творі "Печенізька облога Києва"
Мої думки під час читання вірша "Айстри"

Copyright © 2022 Шкільні твори Rights Reserved.