foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Олесь Олександр. Твори за творчістю

Огляд творчості О. Олеся
Образ України в поезії Олександра Олеся
Проблематика драматичного етюду "По дорозі в Казку"
Творчість Олександра Олеся
Глибокий ліризм поезії Олександра Олеся
Україна в серці і поезії Олександра Олеся
"З журбою радість обнялась..." (поезія Олександра Олеся)
Роки еміграції Олександра Олеся
Мотиви лірики Олександра Олеся
Мої враження від твору "Печенізька облога Києва"
"З журбою радість обнялась..." (за творчістю Олександра Олеся)
"Княжа Україна" О. Олеся — маленькі фрагменти великої Історії
Доповідь про письменника Олександра Олеся
Трагедія серця Олександра Олеся
З журбою радість обнялась...(за творчістю Олександра Олеся)
Жанрове і тематичне розмаїття та настроєво-стильова неповторність лірики Олександра Олеся
Мудрий заповіт князя Ярослава (за твором Олександра Олеся "Княжа Україна")
Історична основа поеми О. Олеся "Печенізька облога Києва"
Журба і радість Олександра Олеся
"В мене крила, в крові — огонь, в душі — любов" (поет Олександр Олесь)
"З журбою радість обнялась" (за лірикою Олександра Олеся)
Україна — муза творчості О. Олеся
"З журбою радість обнялась..." (Олександр Олесь)
Велична постать Ярослава Мудрого в однойменній поезії О. Олеся за книгою "Княжа Україна"
Відображення нашого минулого у поезіях з книги О. Олеся "Княжа Україна"
Жмутки почуттів (за віршем О. Олеся "Айстри")
Образ юного героя у творі "Печенізька облога Києва"
Поєднання громадських та інтимних моментів у ліриці О.Олеся ("Чари ночі", "З журбою радість обнялась...")
Мої думки під час читання вірша "Айстри"
Поетична оповідь про минуле нашого народу (за "Заспівом" зі збірки "Княжа Україна" О. Олеся)

Copyright © 2020 Шкільні твори Rights Reserved.