foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Олесь Олександр. Твори за творчістю

Огляд творчості О. Олеся
Образ України в поезії Олександра Олеся
Проблематика драматичного етюду "По дорозі в Казку"
Творчість Олександра Олеся
Глибокий ліризм поезії Олександра Олеся
Роки еміграції Олександра Олеся
Мотиви лірики Олександра Олеся
"Княжа Україна" О. Олеся — маленькі фрагменти великої Історії
Доповідь про письменника Олександра Олеся
Україна в серці і поезії Олександра Олеся
Мої враження від твору "Печенізька облога Києва"
"З журбою радість обнялась..." (за творчістю Олександра Олеся)
"З журбою радість обнялась..." (поезія Олександра Олеся)
Трагедія серця Олександра Олеся
Журба і радість Олександра Олеся
Жанрове і тематичне розмаїття та настроєво-стильова неповторність лірики Олександра Олеся
Мудрий заповіт князя Ярослава (за твором Олександра Олеся "Княжа Україна")
Україна — муза творчості О. Олеся
Відображення нашого минулого у поезіях з книги О. Олеся "Княжа Україна"
З журбою радість обнялась...(за творчістю Олександра Олеся)
Історична основа поеми О. Олеся "Печенізька облога Києва"
Велична постать Ярослава Мудрого в однойменній поезії О. Олеся за книгою "Княжа Україна"
"З журбою радість обнялась" (за лірикою Олександра Олеся)
"З журбою радість обнялась..." (Олександр Олесь)
"В мене крила, в крові — огонь, в душі — любов" (поет Олександр Олесь)
Образ юного героя у творі "Печенізька облога Києва"
Поетична оповідь про минуле нашого народу (за "Заспівом" зі збірки "Княжа Україна" О. Олеся)
Багатогранна лірика Олександра Олеся
Жмутки почуттів (за віршем О. Олеся "Айстри")
Мотиви лірики Олександра Олеся

Copyright © 2019 Шкільні твори Rights Reserved.