foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Олесь Олександр. Твори за творчістю

Огляд творчості О. Олеся
Образ України в поезії Олександра Олеся
Проблематика драматичного етюду "По дорозі в Казку"
Творчість Олександра Олеся
"З журбою радість обнялась..." (поезія Олександра Олеся)
Глибокий ліризм поезії Олександра Олеся
Україна в серці і поезії Олександра Олеся
Роки еміграції Олександра Олеся
З журбою радість обнялась...(за творчістю Олександра Олеся)
"З журбою радість обнялась..." (за творчістю Олександра Олеся)
Мотиви лірики Олександра Олеся
Мої враження від твору "Печенізька облога Києва"
"Княжа Україна" О. Олеся — маленькі фрагменти великої Історії
Доповідь про письменника Олександра Олеся
Мудрий заповіт князя Ярослава (за твором Олександра Олеся "Княжа Україна")
Трагедія серця Олександра Олеся
Жанрове і тематичне розмаїття та настроєво-стильова неповторність лірики Олександра Олеся
"В мене крила, в крові — огонь, в душі — любов" (поет Олександр Олесь)
Журба і радість Олександра Олеся
Історична основа поеми О. Олеся "Печенізька облога Києва"
Велична постать Ярослава Мудрого в однойменній поезії О. Олеся за книгою "Княжа Україна"
"З журбою радість обнялась..." (Олександр Олесь)
"З журбою радість обнялась" (за лірикою Олександра Олеся)
Україна — муза творчості О. Олеся
Відображення нашого минулого у поезіях з книги О. Олеся "Княжа Україна"
Жмутки почуттів (за віршем О. Олеся "Айстри")
Поєднання громадських та інтимних моментів у ліриці О.Олеся ("Чари ночі", "З журбою радість обнялась...")
Образ юного героя у творі "Печенізька облога Києва"
Мої думки під час читання вірша "Айстри"
Поетична оповідь про минуле нашого народу (за "Заспівом" зі збірки "Княжа Україна" О. Олеся)

Copyright © 2021 Шкільні твори Rights Reserved.