foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Народився у с Кліщинці на Черкащині в дрібномаєтній поміщицькій родині. Рано залишився сиротою, виховувався в родині відомого композитора М. Лисенка. Навчався в Полтавській гімназії, Харківському та Київському університетах. Працював у недільних школах, театральних та народознавчих гуртках. Оселившись з 1871 р. в Києві, поєднує літературну творчість з театральною діяльністю (був одним із засновників і керівників славетного театру корифеїв), бере активну участь у роботі Південно-Західного відділу Російського географічного товариства П. кубинського. Усе життя віддав розбудові української культури.

Письменник. Починав як поет (у 1881-1883 pp. зібрав вірші і видав їх удвох томах під назвою "З давнього зшитку. Пісні і думи"), а його поезія "Заклик" ("Ніч яка місячна...") стала народною піснею. Залишив багато перекладів (з російської, англійської мов). Відчуваючи обмеженість українського сценічного репертуару, написав низку власних драм ("Не судилося", "Талан", "У темряві", "Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці", "Маруся Богуславка", "По-модньому" та ін.), а також низку п'єс за сюжетами інших авторів: (М. Гоголя, Е. Ожешко, Ю. Крашевського ("Циганка Аза"), Я. Кухаренка, П. Мирного, І. Нечуя-Левицького ("За двома зайцями"). Прозовий доробок складається з романів "Молодість Мазепи", "Руїна", "Останні орли", "Розбійник Кармелюк", трилогії "Богдан Хмельницький".

М. П. Старицький — "батько українського театру"

"Батьком українського театру" назвав Михайла Петровича Старицького Іван Франко, відзначивши його видатну роль у становленні й розвитку вітчизняної драматургії. В українському театрі М. Старицький був і драматургом, і автором, і режисером, і організатором театральних труп. Його перу належать п'єси, в основу яких покладено гострі соціальні конфлікти, характерні для пореформеної України: "Не судилось", "Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці", "У темряві", "Розбите серце", "Талан".

Ще на початку літературної творчості, й особливо в останні роки життя, увагу майстра слова привертали історичні теми. Старицький — автор багатьох історичних романів і повістей, а також драм "Богдан Хмельницький", "Маруся Богуславка", "Оборона Буші", "Остання ніч", у яких реалістично зображено минуле українського народу, його героїчну боротьбу проти турецько-татарських завойовників і польської шляхти.

"Богдан Хмельницький" — одна з кращих п'єс української класичної драматургії; вона була написана на основі глибокого вивчення історичних та фольклорних матеріалів з використанням народних переказів, історичних пісень та дум про Хмельницького. П'єса охоплює у часі кілька років боротьби українського народу за своє національне визволення з-під гніту польської шляхти. У ній, поряд із соціальними, подані виразні особисті мотиви: драма Ганни, яка таємно й безнадійно закохана в Богдана; особиста драма Богуна, що так само безнадійно кохає Ганну; облудлива й честолюбна Єлена, яка заграє то з Тимком, то з Чаплинським. Головні герої й інші персонажі — носії патріотичної ідеї визвольної боротьби — наділені рисами не тільки визначних, а й водночас звичайних реальних людей. За всієї складності та суперечливості постаті гетьмана Богдана Хмельницького як державного діяча, що став на чолі українського народу в один з найтяжчих періодів його героїчної історії, він змальований Старицьким правдиво, з любов'ю і щирою симпатією.

До творів, побудованих на фольклорному матеріалі, належить і драма Старицького "Маруся Богуславка" (1897), в якій автор змалював правдиві картини з історії українського народу, пов'язані з його боротьбою проти турецьких загарбників. Та головна увага автора — на образі Марусі Богуславки. Ми пересвідчуємося, що душа її належить Україні — жінка без вагань звільняє з рабства козаків і сама хоче повернутися в Україну. Розриваючись між материнськими почуттями і тугою за рідною землею, вона помирає на руках у матері та Сахрона.

Драма "Оборона Буші" (1899) представляє нам один з трагічних моментів боротьби українського народу проти польсько-шляхетських загарбників уже після Переяславської ради. П'єса наснажена могутнім пафосом справжнього народного патріотизму, любові до своєї вітчизни: усі знають, що йдуть на вірну загибель, але ніхто не вагається, бо треба допомогти з'єднатися силам Хмельницького і Богуна. Звертаючись до складних і драматичних періодів історії українського народу, змальовуючи героїв своїх історичних творів сповненими сили і душевної краси, Старицький виявив віру в краще майбутнє України.

Copyright © 2023 Шкільні твори Rights Reserved.