foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Стефаник Василь. Твори за творчістю

Трагедії вимушеної еміграції у новелі В. Стефаника "Камінний хрест"
Мій улюблений твір В. Стефаника
Трагічна доля галицького селянина у новелах В. Стефаника
Символічний зміст назви новели Василя Стефаника "Камінний хрест"
Проблематика психологічної новели Василя Стефаника "Новина"
Трагічна доля галицького селянина у новелах В. Стефаника
Камінний хрест як художній символ трагізму долі українського селянина-бідняка в однойменній новелі В. Стефаника
"Він трудився завзято, як віл..." Образ Івана Дідуха за новелою В. Стефаника "камінний хрест"
Герої новел Василя Стефаника
Твори Василя Стефаника — шедеври світової новелістики
Символічність образу камінного хреста в новелі В. Стефаника "Камінний хрест"
Трагедія українського селянства (за новелами В. Стефаника)
Життєва основа новели "Новина" Василя Стефаника (Роль художньої деталі)
"...Україні потрібні її діти..." (за новелою В. Стефаника "Марія")
Тема патріотизму в новелі В. Стефаника "Сини"
Які роздуми навіює мені новела Стефаника "Камінний хрест"?
Історична правда і художній вимисел у новелі "Камінний хрест"
Трагізм селянської долі у творах В. Стефаника
Василь Стефаник — новеліст
Василь Стефаник — поет "мужицької розпуки"
Камінний хрест — символ трагічної долі українського селянина-бідняка (за новелою В. Стефаника "Камінний хрест")
"Я кару приймаю, бо завинив … " (за новелою В. Стефаника "Новина")
Тема еміграції в творчості В. Стефаника
Захист рідної землі — найвище призначення людини (за новелою В. Стефаника "Сини")
Дітовбивство — найтяжчий злочин. Огляд новели В. Стефаника "Новина"
Доповідь про письменника Василя Стефаника
В. Стефаник — майстер психологічної новели
Камінний хрест — символ втраченої батьківщини (за однойменною новелою В. Стефаника)
Роздуми над сенсом життя у творах Василя Стефаника
Трагізм селянської долі в новелах Василя Стефаника

Copyright © 2021 Шкільні твори Rights Reserved.