foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Українська література твори для 5-11 класів

Малий гайдамака (за уривком "Дитинство Шевченка")
Що мене найбiльше вразило в новелi Ю. Яновського "Лист у вiчнiсть”
Чи варто виправдовувати Чіпку? (за романом Панаса Мирного та Івана Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?")
Трагедія рідного краю в драмі Лесі Українки "Бояриня"
Мiстерiя Т. Шевченка "Великий льох”: алегоричний смисл твору
Мpiï Таpаса Шевченка пpо майбутнє Укpаïни
Обpаз наpодного спiвця в поезiï Т.Г. Шевченка
Украïна як заручниця в iмперськiй "тюрмi народiв” ("Кавказ" Т. Шевченка)
Нацiональне самовизначення в творi Т. Шевченка "I мертвим, i живим, i ненарожденним…”
Трагiчнi подiï в Украïнi 1768 року та ïх вiдображення в поемi Т. Шевченка "Гайдамаки”
Сатиричне зображення царської імперії у поемах Т.Шевченка "Сон" і "Кавказ"
Неможливiсть однолiнiйноï оцiнки жiночих образiв Т. Шевченка
“В сiм’ï вольнiй, новiй” (присвячено Тарасовi Шевченку)
Розвiнчання романтики бiльшовицькоï революцiï новелою "Я (Романтика)” Миколи Хвильового
Зображення робітничого руху в повісті І.Я. Франка "Борислав сміється"
Відображення прагнення народу до національної самостійності, до волі в поемі Івана Франка "Мойсей"
Доля сільського вчителя у творах Бориса Грінченка
Образ народного співця в поезії Т. Г. Шевченка
Пpометей - символічний обpаз нескоpеного наpоду (за поемою "Кавказ" Таpаса Шевченка)
Змалювання хижацьких засобів капіталістичної експлуатації у п'єсі І.Карпенка-Карого "Хазяїн"
Романтизм творів молодого Тараса Шевченка (балада "Причинна")
Утвердження народної моралі та внутрішньої краси людини у п'єсі І.П.Котляревського "Наталка Полтавка"
Показ козацького лицарства і любові до України у романі Пантелеймона Куліша "Чорна рада"
Тpагедія закоханого сеpця в ліpичній дpамі І.Я. Фpанка "Зів'яле листя"
Трагізм образу матері в поемі Т.Г.Шевченка "Наймичка"
Пошук ідеалів і проблема вибору в романі Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"
Автобiографiчнi мотиви у вiршi Т. Шевченка "i вирiс я на чужинi”
Тpагiзм обpазу матеpi в поемi Т.Г. Шевченка "Hаймичка”

Copyright © 2019 Шкільні твори Rights Reserved.