foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Іван Вишенсьний, його час і культурна та громадська діяльність

I. І. Вишенський — видатний представник полемічної літератури. (І. Вишенський — найвидатніший письменник-полеміст XVI-XVII століть, суворий викривач соціальної несправедливості.)

II. Характеристика епохи часів Івана Вишенського.

1. Життя українського народу під гнітом литовських і польських феодалів. (Постійна боротьба трудящого люду за свою незалежність із татаро-турецькими загарбниками, із литовськими й польськими поневолювачами. Посилення феодального національно-релігійного гніту в другій половині XVI століття.)

2. Люблінська (1569 р.) та Брестська (1596 р.) унії — духовне поневолення наших предків. (Боротьба проти католицизму спонукала до єдності Росії, України, Білорусії. Виникнення братств — громадських організацій, які об'єднували православних міщан, що чинили опір католицизму.)

3. Громадсько-політичне й національно-культурне значення діяльності братств в Україні. (Організація друкарень, шкіл, створювання бібліотек, боротьба проти церковної унії. Діяльність І. Федорова на ниві книгодрукування. Діяльність Києво-Могилянської колегії на ниві освіти.)

4. Біографічні відомості про І. Вишенського. (Біографічних відомостей майже не збереглося. Народився близько 1550 року в містечку Судова Вишня, що на Львівщині. У молоді роки жив у Луцьку. У 30-35 років постригся в ченці й оселився на Афоні в Греції, де пробув більше сорока років у різних монастирях. Його послання в Україну — зразок полемічних творів.)

5. Боротьба І. Вишенського проти політики уніатів. (І. Вишенський — сильна особистість, освічена людина свого часу, гуманіст і демократ, який прагнув духовної і соціальної свободи народу.)

Відомо 16 творів письменника-полеміста, в яких він захищає права пригнобленого народу, викриває в морально-етичному плані католицьке духовенство, Папу Римського.

ІІІ. Значення полемічних творів І. Вишенського. (Полемічна література — це релігійно-політичні трактати про викриття насильницької влади католицизму в Україні, започаткованого Брестською унією (1596 р.). У формі релігійних суперечок обговорювалися суспільно-політичні й культурно-історичні проблеми, важливі для українського народу).

Copyright © 2023 Шкільні твори Rights Reserved.