foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

В нашому житті існують різні розділові знаки. І всі вони необхідні нам для того, щоб наша мова була ясною точною і виразною. З допомогою знаків пунктуації ми можемо передати зміст речення, тексту, розповіді. Вони допомагають виразити емоційне забарвлення пропозиції. Наприклад: Прийшла весна. Прийшла весна! Прийшла весна? Кожна з цих пропозицій має свій емоційний характер, з допомогою розставлених знаків пунктуації ми легко розуміємо пропозицію і його сенс. Все, що ми написали, без знаків пунктуації було б незрозумілим набором символів. Висловлюючи свої думки в письмовому вигляді, ми прагнемо до того, щоб нас правильно зрозуміли.

Розділові Знаки допомагають нам у цьому. Наприклад, точка служить позначенням кінця попередньої думки і початку наступного. Деякі знаки пунктуації як: (.)-точка, (,)- кома, ( )- пробіл, можуть виділяти, або розділяти слова в тексті, пропозиції. Кома також відіграє свою головну роль — позначає паузу в пропозиції, служить для передачі правильного сенсу в складних реченнях, позначає перерахування, виділяє звернення, водні слова, уточнення. Тире — протиставляє сенс попередніх слів наступним, ставиться замість пропуску, якогось слова (в неповних реченнях). Розділові Знаки допомагають розуміти і правильно сприймати написане, а при прослуховуванні допомагають легше сприймати почуте.

Copyright © 2023 Шкільні твори Rights Reserved.