foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Кожна людина має право на життя. Це найважливіше з усіх людських прав. І воно повинне поважатися іншими людьми й забезпечуватися суспільством. Якщо право людини на життя обмежується або реалізується, то таке суспільство не може вважатися гуманним і досконалим. І людина в такому разі має право боротися за своє життя.
Самовільно розпоряджатися життям іншої людини не може ніхто, навіть ті, хто їй його дав — її батьки.
Ні колір шкіри, ні національна приналежність, ні стать, ні вік, ні переконання, ні стан здоров'я — не дають ніяких, навіть щонайменших підстав порушити це священне право кожної людини на життя. Навіть позбавляючи життя саму себе, людина також деякою мірою вчиняє злочин проти людяності й людства, бо її життя належить не тільки їй одній.
Право людини на життя — це право на чесне, суспільне, корисне, вільне життя.
Право на життя передбачає також і високу відповідальність самої людини перед самою собою та перед іншими людьми за своє життя
(Р. Арцишевський; 165 сл.).

Завдання
1.    Випишіть слова з подвоєнням та подовженням приголосних. Поясніть орфограми.
2.    Випишіть речення з однорідними членами. Поясніть пунктограму.
3.    Виконайте синтаксичний розбір речення Навіть позбавляючи життя саму себе, людина також деякою мірою вчиняє злочин проти людяності й людства, бо її життя належить не тільки їй одній.

Copyright © 2021 Шкільні твори Rights Reserved.