foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Ростуть зеленички сім'ями. То ж розгрібай ретельно опад і зрізай тугаві, світло-зелені, без жодної червоточини гриби. На одному місці, на котре вдало натрапили, зразу можна нарізати цих чудо-грибів. Грибниця в них сидить глибоко, тож трохи розгребти опад майже нема потреби, щоб знову його загребти, бодай, мовляв, не загине грибниця, як се часто трапляється з білими грибами.
Отакі дні глибокої осені фенологи називають «осінньою весною». Поруч з дятлами строкатими в таку пору в лісах з'являються й дятли чорні. Чорний дятел не дуже поширений на Україні. Деякі люди з цікавістю розглядають старі осики, сосни, калини, на котрих хтось невідомий неначе долотом позсікав кору, поробив як виштамповані дірки в один, а то і в безліч рядів. Се зробили дятли — невтомні санітари лісів. До таких дерев приходять лісівники і, недовго роздумуючи, вибирають їх в санітарні рубки, і хоч, здається, дерево ще зелене, але вже повністю заселене короїдами.

(За В. Раєвським; 147 сл.).

Завдання
1. Випишіть слова з ненаголошеними голосними, з м'яким знаком. Поясніть орфограми.
2. Випишіть речення з авторськими розділовими знаками. Поясніть пунктограми.
3. Виконайте синтаксичний розбір речення На одному місці, на котре вдало натрапили, зразу можна нарізати цих чудо-грибів.

Copyright © 2023 Шкільні твори Rights Reserved.