foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

У всіх живих організмів існує потреба в постійному одержуванні певної інформації. У людини ця потреба досягає найвищого розвитку, перетворюючись на пізнавальну потребу, яка є однією з найважливіших духовних потреб. Ця пізнавальна потреба — це, з одного боку, потреба в певних знаннях, а з іншого — потреба в самій пізнавальній діяльності або просто в процесі пізнання.
Потреба в знаннях притаманна будь-якій людині. Інша справа, в яких — необхідних просто для підтримання існування чи таких, що стосуються різних царин і матеріального, і духовного життя. В одних людей обсяг знань дуже незначний, обмежений, а в інших, навпаки,— великий, і самі ці знання є надзвичайно різноманітними. Таких людей називають «ходячими енциклопедіями».
А скільки знань потребує людина й чи слід прагнути того, щоб знати все й про все?
Звичайно, знати все неможливо. Жодна людина не спроможна сьогодні оволодіти всіма тими знаннями, які здобуті людством у процесі його історичного розвитку. Разом із тим є люди, які мають дивовижну пам'ять і знають безліч усіляких речей
(Р. Арцишевський; 162 сл.).

Завдання
1. Випишіть слова з подовженням. Поясніть орфограму.
2. Випишіть речення зі вставленою конструкцією. Поясніть пунктограму.
3. Виконайте синтаксичний розбір речення В одних людей обсяг знань дуже незначний, обмежений, а в інших, навпаки,— великий, і самі ці знання є надзвичайно різноманітними.

Copyright © 2023 Шкільні твори Rights Reserved.