foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

У мистецькому процесі література і музика здавна становлять нерозривний симбіоз. Музичні інтерпретації розширюють сферу емоційного впливу поетичного слова, розкривають нові грані його сприймання. Скільки зразків поетичної лірики, злетіли на крилах мелодії в мистецькі вершини, стали надбанням найширших мас слухачів! Скільки драм, повістей, покладених в основу опер, балетів чи мюзиклів, почали нове, яскраве життя на музичній сцені! У свою чергу, розвиток музичної творчості не можна уявити без величезного внеску, зробленого в скарбницю музичної культури поетами, письменниками. Він надихав композиторів, підказував образні форми, спрямовував їхні помисли на утвердження вічних істин добра і краси. Імена велетів світової літератури Шекспіра і Пушкіна, Данте і Байрона, Гете і Міцкевича золотими літерами вписані в історію музичного мистецтва.
Творчість І. Франка починала вливатися в українську музику поступово, немов окремими струмками, що з плином часу перетворилися на велику повноводу річку.
Слово І. Франка вело за собою композиторів, збагатило українську музику значними художніми надбаннями. Отже, ще за життя поета були закладені основи музичної франкіани
(За М. Загайкевич; 155 сл.).

Завдання
1. Випишіть слова іншомовного походження. Поясніть орфограму.
2. Випишіть речення з однорідними членами. Поясніть пунктограму.
3. Виконайте синтаксичний розбір речення Скільки зразків поетичної лірики, перетворених на пісні, хори, романси, злетіли на крилах мелодії в мистецькі вершини, стали надбанням найширших мас слухачів!

Copyright © 2023 Шкільні твори Rights Reserved.