foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Кожна людина живе серед людей, вона пов'язана з ними тисячами різноманітних зв'язків. Універсальною формою взаємозв'язку між людьми є спілкування. Саме завдяки йому людина стає людиною, може узгоджувати свої дії з діями інших людей, пізнавати їх, й саме в цьому вона може найповніше виражати свій внутрішній світ, свою сутність. Разом із тим спілкування — це надзвичайно складна царина людського життя. Тому, щоб воно приносило не тільки користь, а й радість, робило людей більш щасливими, кожна людина повинна вчитися спілкуванню, оволодівати його культурою й мистецтвом.
Серед відносин, що складаються поміж людей у процесі їхньої спільної діяльності й спілкуванні, особливе значення для людини мають міжосо-бисті стосунки. У них найповніше розкриваються всі аспекти людського єства, можуть бути передані найточніші відтінки людських настроїв, почуттів, думок. Саме вступаючи в них, ми можемо повною мірою відчути магічну силу й тепло людських взаємовідносин, які особливо яскраво виявляються в таких здобутках людської культури, як товаришування, дружба, любов
(Р. Арцишевський; 147 сл.).

Завдання
1. Випишіть якісні прикметники. Поясніть принципи утворення ступенів порівняння.
2. Випишіть прості речення, поясніть пунктограми.
3. Виконайте синтаксичний розбір речення Саме вступаючи в них, ми можемо повною мірою відчути магічну силу й тепло людських взаємовідносин, які особливо яскраво виявляються в таких здобутках людської культури, як товаришування, дружба, любов.

Copyright © 2023 Шкільні твори Rights Reserved.