foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Питання про те, що таке істина, цікавило людей з давніх-давен; при його розв'язанні часто-густо відбувалася не тільки боротьба думок, а й фізична розправа над супротивником. Нерідко в людській історії було таке, що кожний уважав, ніби істину знає лише він. А відстоюючи або прагнучи нав'язати її іншим, люди використовували не лише аргументи та докази, а й зброю або силу влади. Від цього могли тимчасово виграти окремі люди або навіть народи, але людство загалом лише втрачало. Втрачало істинне знання, досвід, здобутий цілими цивілізаціями.
Шлях до істини дуже складний, і ніхто з людей не може володіти нею в повному обсязі. Тому кожний повинен шанувати право інших людей на істину, тобто на власну думку, на своє розуміння. Доводити свою слушність у цій царині можна лише силою фактів і доказів.
Згідно з визначенням учених-філософів, істиною називаються знання, що відповідають дійсності. Це той зміст наших знань, який не залежить від нас, а лише визначається об'єктивною реальністю
(Р. Арцишевський; 155 сл.).

Завдання
1. Випишіть слова іншомовного походження. Поясніть орфограму.
2. Випишіть речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком. Поясніть пунктограми.
3. Виконайте синтаксичний розбір речення А відстоюючи або прагнучи нав'язати її іншим, люди використовували не лише аргументи та докази, а й зброю або силу влади.

Copyright © 2023 Шкільні твори Rights Reserved.