foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Поважно пливе до Прип'яті Горинь, забираючи води своїх допливів по обох боках.
Лівий бік Горині обрав собі за оселю литовський князь Ружин-ський.
Прийшов сюди з іншими литовськими князями тоді, коли Литва загорнула була під своє панування східні українські землі.
Чи він застав тут уже селище Ружин, чи так назвав його від свого ймення, не знати. Але тут осівся він, обравши його за свою столицю. І стрінуло його тут те, що всі: литовці-завойовники і рід Ружинських — поукраїнилися.
Безпечно жилося князям Ружинським на своїй дідизні. її оточували з усіх боків річки, ліси, непрохідні багнища. Дерев'яний замок був окопаний глибоким ровом, куди можна було в потребі впустити воду з річки. Замок був на те, щоб на випадок небезпеки княжі люди могли в ньому знайти захист.
Багатий срібний та позолочуваний посуд, розставлений по довгих полицях, указував, що власник заможний. Лискуча загранична зброя і багатий оксамитовий одяг із золотими та срібними прикрасами — усе це порозвішуване по стінах на невеликих оленячих та турових рогах
(За А. Чайковським; 159 сл.).

Завдання
1. Випишіть прикметники, поясніть написання їх суфіксів.
2. Випишіть речення з відокремленими членами. Поясніть пунктограму.
3. Виконайте синтаксичний розбір речення Лискуча загранична зброя і багатий оксамитовий одяг із золотими та срібними прикрасами — усе це порозвішуване по стінах на невеликих оленячих та турових рогах.

Copyright © 2023 Шкільні твори Rights Reserved.