foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Про Юрія Лавріненка написано багато як за кордоном, так (останнім часом) і в Україні: «Співтворець відродження», «Літописець Розстріляного Відродження», «Доба Розстріляного Відродження», «Вісник Розстріляного Відродження», «Про антологію Ю. Лавріненка "Розстріляне Відродження"» — такі промовисті заголовки прикрашають численні публікації про нього, розкидані в різних часописах, газетах, передмовах до його праць.

Юрій Лавріненко, відомий як автор і укладач антології «Розстріляне Відродження», лишив по собі значний творчий спадок: до його 80-літ-нього ювілею (у 1985 році) бібліотечні фахівці склали бібліографію його творів, навівши 288 позицій і зазначивши, що той список неповний. Як свідчить донька Ю. Лавріненка, Леся-Лариса Лавріненко-Зарицька, в архіві Ю. Лавріненка, переданому нею до Колумбійського університету, зберігаються ще і неопубліковані праці її батька.
За свої праці і талант Ю. Лавріненко був поцінований побратимами як «видатний український літературний критик і літературознавець, історик, публіцист, журналіст, невтомний громадсько-політичний діяч, як одна з «найколоритніших постатей еміграційної літератури і публіцистики... органічно цільна та неповторно яскрава». «Такі постаті, як Юрій Дивнич-Лавріненко,— це справжня цінність української нації»
(За Н. Масюк; 161 сл.).

Завдання
1. Випишіть числівники. Поясніть орфограми.
2. Випишіть речення з однорідними членами. Поясніть пунктограму.
3. Виконайте синтаксичний розбір речення За свої праці і талант Ю. Лавріненко був поцінований побратимами як «видатний український літературний критик і літературознавець, історик, публіцист, журналіст, невтомний громадсько-політичний діяч, мемуарист і блискучий есеїст», як одна з «найколоритніших постатей еміграційної літератури і публіцистики... органічно цільна та неповторно яскрава».

Copyright © 2023 Шкільні твори Rights Reserved.