foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

«Слово о полку Ігоревім» увійшло в число найвизначніших художніх творінь світової літератури. Написане 800 років тому нашим геніальним пращуром, воно продовжує хвилювати читачів високою людяністю ідей та унікальною художньою довершеністю. Після першої публікації в 1800 році «Слово» привернуло увагу вчених різних спеціальностей, стало важливим джерелом вивчення історії, мови, поетичного мистецтва, суспільних відносин, релігійних вірувань, військової справи.
«Слово» пробуджує приплив патріотичних почуттів, викликає повагу до минулого, зміцнює віру в майбутнє. «Слово о полку Ігоревім» — твір великий і вічний, бо в ньому виражені не лише національні, але й загальнолюдські почуття: любов до Батьківщини, заклик до єднання і згоди перед загрозою, уславлення героїзму, глибока повага до людини праці. Не випадково він перекладений на 53 мови народів світу і повсюдно оцінюється як яскравий феномен світової культури. За своїми ідейно-художніми цінностями «Слово» не має аналогів у літературі середньовічної Європи. А це є свідченням високого рівня культури наших далеких предків, духовного багатства народу, сили і величі нашої прадержави — Київської Русі
(За М. Гетьманцем; 157 сл.).

Завдання
1. Випишіть слова з подовженням та подвоєнням приголосних. Поясніть орфограму.
2. Випишіть речення з прикладками. Поясніть пунктограму.
3. Зробіть синтаксичний розбір речення «Слово о полку Ігоревім» — твір великий і вічний, бо в ньому виражені не лише національні, але й загальнолюдські почуття: любов до Батьківщини, заклик до єднання і згоди перед загрозою, уславлення героїзму, глибока повага до людини праці.

Copyright © 2022 Шкільні твори Rights Reserved.