foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Духовний світ людини — це своєрідний внутрішній всесвіт, не менш складний і цікавий, ніж навколишній світ. І чим розвиненіший внутрішній світ, тим духовно багатшою є й сама людина.
Духовний світ людини становлять її почуття та емоції, прагнення та настрої, знання та переконання, цілі та ідеали, оцінки та уявлення про цінності тощо. Він є відображенням зовнішнього світу й самої людини, а також різноманітних зв'язків між ними й виступає необхідною передумовою людської практичної діяльності, спрямованої на перетворення дійсності та самої себе.

Цілеутворююче відображення дійсності, формами якого є передбачення, цілі та ідеали,— це вияв випереджального відображення, притаманного всім живим істотам. Завдяки фантазії людина може створювати у своїй свідомості такі образи світу й самої себе, яких ще не існує реально, але які в результаті людської діяльності можуть здійснитися. Найвищим і найдивовижнішим виявом цілеутворюючого відображення дійсності є ідеал людини. Той, хто має такий ідеал і орієнтується на нього, ніколи не заблукає на шляхах життя
(За Р. Арцишевським; 149 сл.).

Завдання
1. Випишіть прикметники, утворені суфіксальним способом. Поясніть орфограму.
2. Випишіть прості речення. Поясніть пунктограму.
3. Виконайте синтаксичний розбір речення Цілеутворююче відображення дійсності, формами якого є передбачення, цілі та ідеали,— це вияв випереджального відображення, притаманного всім живим істотам.

Copyright © 2023 Шкільні твори Rights Reserved.