foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Серед якостей, якими визначається цінність людини, одне з перших місць посідають її моральні чесноти: доброта, милосердя, чесність, скромність, доброзичливість, сміливість та ін. «Дві речі поповнюють душу завжди новим і дедалі сильнішим здивуванням і благоговінням,— писав І. Кант,— чим частіше й довше ми думаємо про них,— це зоряне небо над нами і моральний закон усередині нас».
І справді, чи не найбільше диво в людині — її духовність, здатність у своїх думках, поняттях та ідеях «виходити» за межі свого безпосереднього існування, носити в собі Всесвіт, створювати у своїх мріях «ідеальний» світ.
У кожному суспільстві існують норми, які регулюють взаємовідносини між людьми відповідно до їх суспільних інтересів. Усі релігійні та філософські вчення були так чи так спрямовані на вироблення та обґрунтування цих норм, на доведення доцільності й необхідності їх дотримання. Як правило, усі ці норми спрямовували дії людей на те, щоб вони не заподіювали шкоди іншим
(За В. Крисаченком; 147 сл.).

Завдання
1. Випишіть слова з м'яким знаком. Поясніть орфограму.
2. Випишіть речення з прямою мовою, з однорідними членами. Поясніть пунктограми.
3. Виконайте синтаксичний розбір речення Як правило, усі ці норми спрямовували дії людей на те, щоб вони не заподіювали шкоди іншим.

Copyright © 2023 Шкільні твори Rights Reserved.