foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Міжнародний бізнес — діяльність, пов'язана з багатьма проблемами, особливо це стосується спільних підприємств. Крім практичних і технічних питань, на організаційному рівні часто доводиться стикатися з такими особливостями національної психології, поведінки, які становлять певні проблеми для менеджерів, бухгалтерів тощо. Навіть в одній країні існують компанії з різними корпоративними культурами. Наприклад, у япо-но-американському спільному підприємстві американців цікавить насамперед прибуток, японці ж стурбовані поділом сфер впливу.
Виявляти національні особливості — те саме, що ходити по мінному полю. Тут можна зустріти емоційних італійців, статечних німців, обачних американців і харизматичних японців.
На ставлення також впливають стереотипи, які часто є своєрідною «точкою відліку» при визначенні свого ставлення до поведінки іноземного партнера. Для досягнення взаєморозуміння між представниками різних культур, слід навчитися розуміти інших, зважати на ці стереотипи. Не сприймати, наприклад, латиноамериканську непунктуальність, шведський педантизм і надмірну ввічливість японців як щось негативне, а намагатися оцінити їх поведінку з точки зору національної культури і традицій.
Національні особливості, традиції впливають на різні сторони ділових відносин і насамперед на їх стиль
(За В. Михайлюком; 160 сл.).

Завдання
1. Випишіть слова іншомовного походження. Поясніть орфограму.
2. Випишіть речення зі вставними конструкціями. Поясніть пунктограму.
3. Виконайте синтаксичний розбір речення Міжнародний бізнес — діяльність, пов'язана з багатьма проблемами, особливо це стосується спільних підприємств.

Copyright © 2021 Шкільні твори Rights Reserved.