foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Перша наукова спроба пояснити походження Сонячної системи пов'язана з іменами таких учених, як Рене Декарт, Томас Райт, Імма-нуїл Кант та П'єр Лаплас. Вони висували ідею: планети сформувалися внаслідок кругооберту газової хмари, що стискалася через власну гравітацію. Мірою її згущення утворилися газові кільця, кожне з яких конденсувалося в якусь планету. Саме Сонце — це залишок початкової газової хмари.
Проте пізніше була висунута інша гіпотеза, автори якої (Томас Чем-берлен, Фораст Мультон, Джеймс Джине) вважали, що планети сформувалися внаслідок проходження поблизу Сонця зірки, яка, наблизившись до Сонця, витягала з нього велетенський «язик» речовини. Після віддалення зірки цей «язик» почав закручуватися навколо Сонця й розпадатися на «краплини», кожна з яких стала планетою.

Ще одна гіпотеза була запропонована Фредом Хайном, котрий припустив, що колись Сонце було подвійною зіркою. Вибух однієї з частин і розпад її на велетенські уламки й привів до утворення планет Сонячної системи.
Кожна з цих гіпотез викликає в учених певні заперечення, але загальновизнаним вважається те, що Сонце й планети мають однакове походження
(За Р. Арцишевським; 161 сл.).

Завдання
1. Випишіть слова іншомовного походження. Поясніть орфограму.
2. Випишіть складнопідрядне речення з кількома підрядними. Поясніть пунктограму.
3. Виконайте синтаксичний розбір речення Кожна з цих гіпотез викликає в учених певні заперечення, але загальновизнаним вважається те, що Сонце й планети мають однакове походження та складаються з тієї самої речовини.

Copyright © 2023 Шкільні твори Rights Reserved.