foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Братства керували діяльністю кобзарів та лірників, піклувалися про підготовку молодих співців. До кобзарської науки брали здібних, проте тільки сліпих дітей, котрі проходили сувору школу, досконало вивчали пісні, гру на інструменті. Після цього відбувалася посвята в кобзарі. Учень приходив на зібрання з хлібом, який подавав учителеві, дякуючи за науку. Майстер тричі читав молитву, потім звертався до зібрання з проханням прийняти його учня. Той демонстрував свої знання.
Мало хто з лірників, кобзарів чи бандуристів мав власне житло. На старості літ співець просив кутка у якихось добрих знайомих або й помирав десь край дороги. Тоді місцевий священик відправляв похоронний обряд, березовий хрест на могилі перев'язували вишиваним рушником, а на могильний горбок клали музичний інструмент, який протягом життя служив співцеві.
Співці виконували ті твори, які хвилювали слухачів: думи, історичні пісні, сатиричні пісні, псалми. За це й переслідували творців, часто нелюдськи катували чи віддавали на мученицьку смерть.
Кобзарі виховували в людей кращі риси характеру, будили волю до життя
(З газети; 157 сл.).

Завдання
1. Випишіть слова з подовженням приголосних, з частками не. Поясніть орфограми.
2. Випишіть складні речення з різними видами зв'язку. Поясніть пунктограму.
3. Виконайте синтаксичний розбір речення Тоді місцевий священик відправляв похоронний обряд, березовий хрест на могилі перев'язували вишиваним рушником, а на могильний горбок клали музичний інструмент, який протягом життя служив співцеві.

Copyright © 2023 Шкільні твори Rights Reserved.