foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Залежно від потреб людини її ціннісні орієнтації можуть змінюватися. Але є цінності, що їх можна назвати невмирущими, або вічними, оскільки вони визначалися такими в усі часи.
Якщо переглянути, наприклад, поеми Гомера, можна пересвідчитися, що й у далекому минулому цінувалися мудрість, гостинність, доброта та багато інших людських якостей, які не менш цінуються й нині. Або моральні заповіді, що викладені в Біблії. Хіба сьогодні вони не є актуальними й важливими?
У кожній національній культурі є цінності, що виражають інтереси цієї нації, особливості її історичного розвитку, певне світосприйняття тощо.
Кращі здобутки людства в різних галузях або царинах його життя рано чи пізно обов'язково потрапляють до спільної скарбниці загальнолюдських цінностей. І кожний народ, кожна нація завдяки творчим зусиллям своїх кращих представників роблять свій внесок до цієї скарбниці, збагачуючи її. Тому саме загальнолюдські цінності, що можуть бути однаково близькими й зрозумілими всім людям, незалежно від їх національності, є найвищими цінностями, виявами яких із давніх часів вважається Істина, Добро і Краса
(За Р. Арцишевським; 157 сл.).

Завдання
1. Випишіть складні слова. Поясніть орфограму.
2. Випишіть речення зі вставними конструкціями, з однорідними членами. Поясніть пунктограми.
3. Виконайте синтаксичний розбір речення Тому саме загальнолюдські цінності, що можуть бути однаково близькими й зрозумілими всім людям, незалежно від їх національності, є найвищими цінностями, виявами яких із давніх часів вважається Істина, Добро і Краса.

Copyright © 2023 Шкільні твори Rights Reserved.