foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

У сучасній незалежній Україні древній Львів є найбільшим економічним і культурним центром західного регіону країни. Своєму швидкому соціально-економічному розвитку з перших днів його існування Львів завдячує вигідному географічному положенню, що зумовлюється стратегічним розташуванням міста в регіоні Розточчя (водоподіл Балтика — Чорне море).
Це сприяло інтенсивному розвитку торгівлі й ремесел ще в середньовічному Львові. Тепер його населення налічує понад 830 тисяч чоловік. Місто знаходиться на перетині важливих транспортних артерій, що сполучають Україну з країнами Східної та Західної Європи. Це створює всі можливості для розвитку інфраструктури, що сприяло б становленню привабливого туристично-бізнесового іміджу міста. У Львові добре розвинена економічна база з такими провідними галузями, як машинобудівна, приладобудівна, хімічна, легка, скляна, фарфорова, деревообробна, поліграфічна та туризм. Львів — місто високої культури, відоме талановитими митцями, творчими спілками й організаціями, театральними та художніми колективами, музеями та бібліотеками. У місті діє 9 театрів, 20 музеїв, 119 бібліотек, картинна галерея, філармонія, зал органної музики, цирк
(З газети; 149 сл.).

Завдання
1. Випишіть числівники, слова іншомовного походження. Поясніть орфограми.
2. Випишіть речення з однорідними членами. Поясніть пунктограму.
3. Виконайте синтаксичний розбір речення Львів — місто високої культури, відоме талановитими митцями, творчими спілками й організаціями, театральними та художніми колективами, музеями та бібліотеками.

Copyright © 2023 Шкільні твори Rights Reserved.