foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Твори з української літератури та мови, біографії, стислі перекази

Сучасна картина світу, що спирається на досягнення науки, підтверджує погляди на світ, висловлені деякими філософами раніше. Світ — єдиний, усе в ньому взаємопов'язане та перебуває в постійних змінах і розвитку. Світ безмежний у просторі.
Відокремлення якісних рівнів існування світу також підтверджує його єдність, але разом із тим вказує й на його різноманітність. У цьому переконує й співвідношення, що існує між живою й неживою природою та суспільством. Усі вони взаємопов'язані, у чомусь схожі та єдині, але водночас і значно відрізняються одне від одного.

Людське суспільство невіддільне від усього навколишнього світу, воно може існувати тільки в певному середовищі та завдяки йому. Тому природа завжди справляла й справлятиме величезний вплив на життя й розвиток людей. Суспільство також впливає на природу, і з його розвитком цей вплив стає дедалі помітнішим. Особливо відчутним, унаслідок науково-технічної революції, такий вплив на природу став у наш час, що спричинило порушення рівноваги між природою та суспільством і виникнення низки найскладніших проблем, а саме екологічних, демографічних, енергетичних тощо

(За Р. Арцишевським; 160 сл.).

Завдання
1. Випишіть слова, утворені суфіксальним способом. Поясніть орфограму.
2. Випишіть безсполучникові складні речення. Поясніть пунктограму.
3. Виконайте синтаксичний розбір речення Особливо відчутним, унаслідок науково-технічної революції, такий вплив на природу став у наш час, що спричинило порушення рівноваги між природою та суспільством і виникнення низки найскладніших проблем, а саме екологічних, демографічних, енергетичних тощо.

Copyright © 2023 Шкільні твори Rights Reserved.