foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Declaration on State Sovereignty of Ukraine

On the 16th of July, 1990, Ukraine declared its sovereignty. On that day the Supreme Soviet of Ukraine adopted the Declaration on State Sovereignty of the Ukrainian Republic. The Supreme Soviet proclaimed the state sovereignty of Ukraine to include independence, completeness and indivisibility of power in the republic on the own territory, and also independence and equality in foreign relations. The declaration was adopted with the aim to create a democratic society, to guarantee human rights and liberties and ethnic rights for all the peoples, to built a law abiding state, and to help the political, economic, social and spiritual development of Ukraine. On September 4, 1991 the Supreme Soviet of Ukraine declared its independence, and the national Ukrainian flag was hoisted over the building of the Supreme Soviet. On December 1, 1991, the Referendum on Ukraine's Independence was successful (90 per cent of the votes were for the independence of Ukraine), and Ukraine became an independent state.

Декларація про державний суверенітет України

16 липня 1990 р. Україна оголосила свій суверенітет. У цей день Верховна Рада України прийняла Декларацію про державний суверенітет Української Республіки. Верховна Рада проголосила державний суверенітет України, щоб отримати незалежність, цілісність і неподільність влади в республіці на власній території, а також незалежність і рівність в іноземних відносинах. Декларація була прийнята з метою створити демократичне суспільство, гарантувати права людини і свободи і етнічні права для всіх народів, щоб побудувати правову стабільну державу і щоб допомогти політичному, економічному, соціальному і духовному розвиткові України. 4 вересня 1991 р. Верховна Рада України оголосила свою незалежність, і над будівлею Верховної Ради був піднятий національний український прапор. 1 грудня 1991 р. Референдум Української Незалежності мав такі результати: 90 відсотків голосів були за незалежність України, і Україна стала незалежною державою.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.