foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Chornobyl Nuclear Accident

April, 26th, is a special day for the people living in Ukraine and regions situated not far from it. A horrible accident occured at the Chornobyl nuclear station on that day in 1986. There was a nuclear reactor explosion, which had far reaching consequences.
Contamination by various radioactive isotopes, such as caesium-137, iodine-131, strontium-90, plutonium-239, and plutonium-240, from the Chornobyl nuclear accident have affected the air, land, and water of Ukraine and vast areas beyond. Recorded but unreported radiation levels in Kyiv a few days after the accident exceeded the maximum allowable levels by a hundredfold.
Press reports claim that significant numbers of deaths by radiation sickness elevated levels of stillbirth and birth defects and highly elevated rates of childhood leukaemia have occurred in the affected areas.
Significant areas of Ukraine, Belarus, and Russia will remain unsafe for human beings for thousands years. It is a tragedy that thousands of people have returned to live in these contaminated regions.
A number of foreign countries offered specialised medical equipment and drugs for biological elimination of isotopes of different chemical elements from human body.
The Ukrainian people are very grateful to all those who helped and continue to help them.

Ядерна катастрофа в Чорнобилі

26 квітня – особлива дата для населення України і прилеглих районів. У цей день у 1986 р. на Чорнобильській атомній станції відбулася жахлива катастрофа. Вибух ядерного реактора спричинив тривалі наслідки.
Забруднення різними радіоактивними ізотопами, такими, як цезій-137, йод-131, стронцій-90, плутоній-239 і плутоній-240, через ядерний вибух на Чорнобильській АС, поширилося в повітрі, на землі й у воді України і на великій території за її межами. Зареєстрований, але схований від громадськості рівень радіації в Києві через кілька днів після катастрофи у сто разів перевищував максимально допустимий рівень.
Преса повідомляє, що в результаті аварії велика кількість людей померла від променевої хвороби, підвищилася кількість мертвонароджених дітей і дітей із вродженими відхиленнями, а також значно зріс рівень дитячої лейкемії в заражених районах.
Значна частина України, райони Білорусії і Росії залишаться небезпечними для проживання людей ще декілька сот років. Дуже сумно, що тисячі людей повернулися жити в ці заражені регіони.
Кілька іноземних держав запропонували спеціальне медичне обладнання і хімічні препарати для біологічного знищення ізотопів різних хімічних елементів в організмі людини.
Український народ вдячний усім тим, хто допомагав і продовжує допомагати.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.