foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

The Ukrainians
Ukrainian mentality was formed influenced by many factors: geographical location at the crossroads of the West and East, specific climatic conditions and complex, at times tragic historical destiny. Since time immemorial Ukrainians have been known as hardworking, thrifty, skilled farmers emotionally affiliated to their native parts, good family men and devoted wives. They are typically kindhearted, friendly, hospitable and well wishing to both fellow countrymen and foreigners; they are cautious yet inclined to romanticism and sentimentality. But come the time of ordeal, and they are determined, resourceful, brave, slaunch, ready for self-sacrifice.
Among themselves, despite their inherent emotionalism, Ukrainians have always valued restraint, consideration and a realistic view of life. They have a very special sense of humor. They can be bitingly ironical. Theirs is a very rich imagination reflecting the surrounding realities in a colorful way.
 
Українці
Український менталітет був сформований під впливом багатьох чинників: географічного розташування на шляхах із заходу на схід, специфічних кліматичних умов і тяжкої, іноді трагічної історичної долі. З тих пір українці були відомі як працелюбні, бережливі, кваліфіковані селяни, емоційно пов'язані з рідною землею, хороші чоловіки в родинах і вірні дружини. Вони зазвичай м'якосерді дружні, гостинні і доброзичливі ЯК до співвітчизників, так і до іноземців; вони обережні та все ж схильні до романтизму й сентиментальності. Але в час важкого випробування вони зосереджені, хоробрі, саможертовні.
Серед своїх, не дивлячись на властиву їм підвищену емоційність, українці завжди цінували стриманість, розгляд і реалістичний погляд на життя. Вони мають дуже специфічне почуття гумору. Вони можуть бути різко іронічними. Вони мають дуже багату фантазію, що дуже барвисто відображає навколишню дійсність.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.