foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Ukraine’s International Ties of Friendship Sister Cities

Ukraine's friendship with other countries of the world is strong and constant. The international activities of the country are directed towards realizing the principles of peaceful coexistence of state with different social systems. Its foreign policy is aimed at strengthening peace and security in the world. Ukraine is the member of the United Nations Organization and takes part in many other international organizations.
The Ukrainian people maintain broad ties with foreign countries through the sister city and region movement Kyiv, the capital of Ukraine, has many sister cities abroad: Kyoto (Japan), Cracow (Poland), Edinburgh (Gr. Britain), Florence (Italy), Leipzig (Germany), Tampere (Finland) and Toulouse (France). Kyiv is always ready to extend hospitality to various official delegations, groups specialists, artistic groups and sports teams from different countries of the world. 325,000 tourists visit Kyiv every year.
Donetsk's sister cities are Magdeburg, Katowice and Sheffield. Odessa's are Varna and Marseilles and Lviv's are Rzeszow, Krosno and Przemysl.
 
Міжнародні зв’язки міст-побратимів України

Дружба України з іншими країнами світу міцна і постійна. Міжнародні дії країни спрямовані на реалізацію принципів мирного співіснування держави з різними соціальними системами. Її зовнішня політика націлена на зміцнення миру й безпеки у світі. Україна є членом Організації Об'єднаних Націй і бере участь в інших міжнародних організаціях.
Український народ підтримує широкі зв'язки із зарубіжними країнами через міста-побратими; Київ, столиця України, має багато міст-побратимів за кордоном: Кіото (Японія), Краків (Польща), Единбург (Британія), Флоренція (Італія), Лейпціг (Німеччина), Тампере (Фінляндія) і Тулуза (Франція). Київ завжди готовий проявити гостинність до різних офіційних делегацій, груп фахівців, художніх груп і спортивних команд з різних країн світу. Щороку 325 000 туристів відвідують Київ.
Міста-побратими Донецька – Магдебург, Катовіце і Шеффілд. Одеси – Варна і Марсель і Львова – Жешов, Кросно і Пшемисль.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.