foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Our Rights and Duties

Citizens of Ukraine have many rights. They have right to work, to choose their trade, profession or type of job, and to work in accordance with their abilities, training, and education. The right to rest and leisure is ensured by the establishment of a working week not exceeding 41 hours and holidays with full pay. Everyone is provided with free competent medical care. The students receive stipends while they study. Women and men have equal rights in all spheres of economic, government, cultural and political activities. Their contribution to accelerating the country's socio-economic progress is very great.
We have duties as well, as rights, though. Citizen of Ukraine are obliged to observe our laws, to observe labour discipline, and to preserve and protect property. Citizen of Ukraine are obliged to safeguard the interests of independent Ukraine. Defence of Ukraine is the sacred duty of every citizen. Every young man at age of eighteen must join the army, for a year. There they are taught to defend themselves and to defend their country with military weapons. After leaving the army young men return to civilian life. They all will carry out their sacred duty to defend their families and their country when it is necessary by serving in the army. The students of higher educational establishments do not serve in the army.
 
Наші права і обов’язки

Громадяни України мають багато прав. Вони мають право на працю, освіту, професію або вид роботи і роботу, відповідну до їх здібностей, навчання і освіти. Право на відпочинок і дозвілля гарантується встановленням робочого тижня, не більшого, ніж 41 година, і відпусток з повною оплатою. Кожен забезпечений безкоштовною компетентною медичною допомогою. Студенти отримують стипендії, поки вони вчаться. Жінки і чоловіки мають рівні права в усіх сферах господарської, урядової, культурно-політичної діяльності. їх внесок у прискорення соціально-економічного прогресу країни дуже великий.
Ми маємо як обов'язки, так і права. Громадяни України зобов'язані дотримуватися наших законів, дотримуватися трудової дисципліни, зберігати і захищати власність. Громадяни України зобов'язані зберігати інтереси незалежної України. Захист України – священний обов'язок кожного громадянина. Кожен молодий чоловік у віці вісімнадцяти років повинен відслужити в армії один рік. Там їх вчать, як з військовою зброєю захистити себе і свою країну. Після демобілізації з армії молоді чоловіки повертаються до цивільного життя. Вони всі здійснюватимуть їх священний обов'язок захищати їх родини і їх країну, коли це необхідно, під час служби в армії. Студенти вищих освітніх установ не служать в армії.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.