foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Kyiv (13-20th centuries)

The prosperity of Kyiv was broken off by the process of feudal dismemberment of Rus, greatly weakening the country and resulting in the decay of the city. A severe trial was the Tatar invasion. In 1240 Kyiv was captured by Baty's hordes, devastated and plundered. The city was subjected to the Tatar yoke for over a hundred years. In the 14th century 11 was captured by Lithuanian grand dukes, and became part of Lithuanian and later of the Polish-Lithuanian state over the course of almost 300 years.
During the 17-18th centuries the architectural aspect of the city took shape gradually, the predominant style being baroque. The tsar's palace and St. Andrew’s Church were built after the desing of V. Rastrelli. The city at that time extended along the Dnieper in the form of three separate settlements – Podil, the Upper City and the Pechersk, which sprang up in the 17th century around the Kyiv-Pechersk Monastery.
The first theater in Kyiv was opened in Khreshchatyk Street at the beginning of the 19th century. The founding of the Kyiv gymnasium and a number of schools dates back from this time. Kyiv University was founded in 1834, and the first Kyiv newspaper started publication in 1838.
In the 19th century the predominating style became that of classicism. Street lighting, stone-paved roads and pavements appeared. Trees were planted on the slopes of the Dnieper. A number of enterprises grew up; steamships appeared on the Dnieper; in 1870 railway communication with Moscow was opened. The first tramline was laid down in 1892.
Great damage was done to Kyiv during the years of the Civil War and foreign military intervention.
In 1934 Kyiv became the capital of Ukraine, which triggered a period of extensive construction. It, however, was interrupted by the Great Patriotic War (1941-1945).
Immeasurable destruction was caused to Kyiv by the Nazi occupation forces. More than 195 thousand people were either brutally murdered at Babyi Yar or tortured in the concentration camps. Over two thousand factories, public buildings and apartment houses, many outstanding architectural monuments were destroyed.
Khreshchatyk and other central streets lay in ruins.
After liberation of the city in November 1943, Kyiv rose from the ruins anew. Greater attention was given to modem trends in the design of houses.
Since the war Kyiv has steadily expanded, annexing villages to its west, east, and north. New residential districts were created in the suburbs.
 
Київ (ХІІІ-ХХ ст.)

Часи процвітання Києва раптово закінчилися в зв'язку з процесом феодального роздроблення Русі, що сильно послабили країну і стали причиною занепаду міста. Важким іспитом була навала монголо-татар. У 1240 р. Київ захопили орди Батия, які спустошили і зруйнували місто. Місто перебувало під ярмом татар більше ста років. У XIV ст. його захопили литовські князі, і він став частиною Литовської, а пізніше Польсько-Литовської держави майже на триста років.
Протягом XVII-XVIII ст. архітектура міста стала знаходити свою індивідуальність, а переважним стилем було бароко. Царський палац і церква Святого Андрія були побудовані за проектом В. Растреллі. У цей період місто розрослося уздовж Дніпра у вигляді трьох окремих поселень: Поділ, Верхнє Місто і Печерськ, який з'явився в XVII ст. навколо Києво-Печерського монастиря.
Перший у Києві театр відкрився на Хрещатику на початку XIX ст, У цей же період були засновані деякі київські гімназії і школи. Київський університет був заснований у 1834 р., а перша київська газета стала видаватися в 1838 р.
У XIX ст. домінуючим стилем став класицизм. Вулиці стали освітлюватися, з'явилися викладені каменем дороги і бруківки. На схилах біля Дніпра були посаджені дерева. Зросла кількість промислових підприємств; на Дніпрі з'явився пароплав; у 1870 р. відкрилася залізниця до Москви. Перша трамвайна лінія була побудована в 1892 р.
Великий збиток був нанесений місту в роки громадянської війни й іноземної інтервенції.
У 1934 р. Київ став столицею України, що переживала в цей період широкомасштабні будівництва. Але цей етап був перерваний Великою Вітчизняною війною (1941-1945).
Невимірний збиток нанесла місту нацистська окупація. Більше 195 тисяч людей були або жорстоко вбиті в Бабиному Яру, або замучені в концентраційних таборах. Більше двох тисяч заводів, громадських і житлових будинків і безліч видатних пам'ятників архітектури були зруйновані.
Хрещатик та інші центральні вулиці перетворилися на руїни.
Після звільнення міста в листопад 1943 р. Київ відродився з руїн. Більше уваги було приділено сучасним тенденціям планування будинків.
У післявоєнні часи Київ постійно розростався, приєднуючи села з заходу, сходу і півночі. У передмістях були побудовані нові житлові райони.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.