foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

L’viv

L'viv is the historical capital of Galicia and Western Ukraine. It is a big cultural, political and religious centre of Ukraine.
L'viv was founded in the mid-13th century by Prince Danylo Romanovych near Zvenyhorod which had been named after his son Lev. In 1260s, Lviv became the capital of the Principality of Galicia-Volhynia.
Today Lviv has an area of 155 sq km. The core is the city of the 14th to 18th conturies. The core is densely built up with tall stone buildings, many of them of their original style.
The most imposing part of L'viv includes Shevchenko prospect and Horodetska street, with many public buildings, hotels, cafes, stores and banks in 19th and 20th century styles.
L'viv is a very scenic city with varied vegetation. There are a lot of picturesque parks in the city. The Lychakiv Cemetery, which contains some famous monuments to noted Ukrainian and Polish residents of Lviv, and the Yaniv Cemetery with other 200 graves of fighters for Ukraine's independence, resemble parks.
The oldest monument in L'viv consists of the foundation and walls of St. Nickolas's Church, built by Prince Lev Danylovych in the 13th century. The remnants of Vysoky Zamok date back to the 13th century. There is a great number of the medieval churches built in the Byzantine Romanesque style in L'viv.
L’viv is the only city in Ukraine that still has some original Renaissance architecture. The finest examples of the style are the Dormition Church and the Chapel of Three Saints and some other buildings.
The main monuments in the city are to A. Mickiewicz, I. Franko, V. Stefanyk, Fedorovych. L’viv is the leading scientific and cultural centre of western Ukraine.
It has a number of research institutes with high reputation, higher educational establishments, theatres and libraries.
 
Львів

Львів – історична столиця Галичини і Західної України. Це великий культурний, політичний і релігійний центр України.
Львів був заснований у середині XIII ст. князем Данилом Романовичем біля Звенигорода і названий на честь його сина, Лева. У 1260-х pp. Львів став столицею Галицько-Волинського князівства.
Сьогодні Львів має площу 155 км. кв. Центральна частина – місто XIV- XVIII ст. Центр забудований високими кам'яними будинками, багато з яких характеризуються своєрідним стилем.
Найбільш виразна частина Львова включає проспект Шевченка і Городецьку вулицю, з безліччю громадських будинків, готелів, кафе, магазинів і банків у стилі ХІХ-ХХ століть.
Львів – дуже колоритне місто з різноманітною рослинністю. У місті багато мальовничих парків. Личаківський цвинтар, на якому знаходяться кілька відомих пам'ятників видатним львів'янам українського і польського походження, і Янівський цвинтар з 200 могилами борців за незалежність України, нагадують парки.
Найстарший пам'ятник Львова складається з фундаменту і стін церкви Святого Миколи, побудованої князем Левом Даниловичем у XIII ст. Залишки Високого Замку відносяться до XIII ст. У Львові багато середньовічних церков, побудованих у ві¬зантійсько-римському стилі.
Львів – єдине на Україні місто, у якому збереглися архітектурні споруди часів Ренесансу. Найбільш яскравими прикладами цього стилю служать церква Успіння і каплиця Трьох Святих, також кілька інших будинків.
Основні пам'ятники міста – пам'ятник А. Міцкевичу, І. Франку, В. Стефанику, Федоровичу. Львів – передовий науковий і культурний центр Західної України.
У місті кілька дослідницьких інститутів, відомих за межами країни, кілька вузів, театрів і бібліотек.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.