foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

L’viv

L'viv, the historical capital of Galicia and Western Ukraine, and after Kyiv, the second cultural, political, and religious center of Ukraine. By population it is the seventh-largest city in Ukraine.
L'viv was founded in the mid-13th century by Prince Danylo Romanovych near Zvenyhorod which had been named after his son Lev. In 1260s, Lviv became the capital of the Principality of Galicia-Volhynia. It consisted of three parts: the ditynets on Lysa Hill, the inner town, and the outer town, stretching as far as the Poltva River.
Today L'viv has an area of 105 sq km. The core is the city of the 14th to 18th centuries. The core is densely built up with tall stone buildings, many of them in their original style. The most imposing part of L'viv includes Shevchenko prospect, Mickiewicz square, and Horo- detska street, with many public buildings, hotels, cafe's, stores and banks in 19th and 20th century styles.
L'viv is a very scenic city with a varied vegetation. There are a lot of picturesque parks in the city. The Lychakiv Cemetery, which contains some famous monuments to noted Ukrainian and Polish residents of L'viv, and the Yaniv Cemetery with other 200 graves of fighters for Ukraine's independence, resemble parks.
The oldest monument in L'viv consists of the foundation and walls of St. Nickolas's Church, built by Prince Lev Danylovych in the 13th century. The remnants of Vysoky Zamok date back to the 13th century. There is a great number of the medieval churches built in the yzantine Romanesque style in L'viv.
L’viv is the only city in Ukraine that still has some original Renaissance architecture. The finest examples of the style of the Dormition Church and the Chapel of Three Saints and some other buildings.
The main monuments in the city are to A. Mickiewicz, I. Franko, V. Stefanyk, I. Fedorovych.
L'viv is the leading scientific and cultural center of western Ukraine. It has a number of research institutes with high reputation, higher educational establishments, theaters and libraries.
 
Львів

Львів, історична столиця Галичини і Західної України, другий після Києва культурний, політичний і релігійний центр України. За насуленням це – сьоме найбільше місто в Україні.
Львів був заснований в середині XIII ст. князем Данилом Романовичем біля Звенигорода, який був названий на честь його сина Лева. У 1260-х рр. Львів став столицею Галицько-Волинського князівства. Місто складається з трьох частин: дитинець на Лисій горі, внутрішнє місто, і зовнішнє місто, що тягнеться уздовж усієї річки Полтви.
Сьогодні Львів має площу 105 кв. км. Його серцевина – місто ХІV-ХVІІІ ст. Старе місто щільно наповнене високими кам'яними будівлями, багато з яких виконано в оригінальному стилі. До найбільш визначної частини Львова входить проспект Шевченка, площа Міцкевича і вулиця Городецька з багатьма громадськими будівлями, готелями, кафе і банками в стилі XIX і XX ст.
Львів – дуже гарне місто з різноманітною рослинністю. У місті є багато живописних парків. Личаківське кладовище, яке містить кілька відомих монументів визначним українцям і полякам Львова, і Янівське Кладовище з 200 могилами борців за незалежність України, нагадують парки.
Найстаріший пам'ятник у Львові складається з фундаменту і стін церкви Святого Миколая, побудованої князем Левом Даниловичем у XIII ст. Залишки Високого замку датовані XIII ст. Є чисельні середньовічні церкви, збудовані у візантійсько-римському стилі у Львові.
Львів – єдине місто в Україні, яке все ще має оригінальну Ренесансну архітектуру. Найпрекрасніші приклади стилю – Успенська церква і Каплиця Трьох Святих і деякі інші будівлі.
Головні пам'ятники в місті А. Міцкевичу, І. Франку, В. Стефанику, І. Федоровичу.
Львів – науковий і культурний центр Західної України. Він має ряд науково-дослідницьких інститутів з високою репутацією, вищих освітніх установ, театрів і бібліотек.

Copyright © 2022 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.