foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

The L’viv Historical Museum

The L'viv Historical Museum is one of the richest and oldest scientific and educational museums of this country. It has more than 300,000 exhibits. It was founded in 1940 and based on the collections of two smaller museums. The exhibits displayed in the 36 halls show major social development in western regions of the Ukraine from the earliest times to the present.
In the section on the History of Primitive society one can see relics of the Stones, Bronze, and Iron Ages as well as the work tools of the inhabit- ants of today's area. The displays show the development of land cultivation, handicrafts, and trade in Kyivan Rus. A great number of exhibits represent the struggle of Ukrainian people for their freedom including the liberation war of the Ukrainian people against Polish gentry (1648-1654), and the Oprishki movement and Koliivshchina (1768). The showcases contain first editions of works by Ju. Fedkovich, I. Franko, O. Kobylyanska, O. Makovey. and V. Stefanik, and series of documents on the activity of the T. Shevchenko Scientific Society.
The material shows the development of science, education and culture. Here visitors can learn about L'viv's secondary schools, its institutes, the development of literature, fine arts and music, and the creative work of the people. The collections are regularly renewed and replen¬ished with new material. Annually about half a million inhabitants of L’viv and the town's guests come view the unique holding and collections.
The Lviv Historical Museum welcomes everyone who wants to learn more about the past and present of the western regions of Ukraine.
 
Львівський історичний музей

Львівський історичний музей – один з найбагатших і найстаріших наукових і освітніх музеїв цієї країни. Він має більш ніж 300 000 експонатів. Він був заснований у 1940 р. і складався з колекцій двох менших музеїв. Експонати в 36 залах показують головний соціальний розвиток в західних регіонах України від найраніших часів до сучасності.
У секції історії первісного суспільства можна побачити сліди кам'яного, бронзового і залізного віків, як і робочі інструменти мешканців нашої області. Виставки показують розвиток культивування землі, ремесел і торгівлі в Київській Русі. Численні експонати представляють боротьбу українських людей за свободу, зокрема Визвольну війну українських людей проти польського панства (1648-1654), рух опришків і Коліївщина (1768). Вітрини містять перші видання робіт Ю. Федьковича І. Франко, О. Кобилянської, О. Маковея і В. Стефаника і серії документів про діяльність Наукового товариства Т. Шевченка.
Матеріал показує розвиток науки, освіти й культури. Тут відвідувачі можуть дізнатися про середні школи Львова, його інститути, розвиток літературних, прикладних мистецтв і музики, творчої роботи людей. Колекція регулярно відновлюється і поповнюється новим матеріалом. Щорічно близько півмільйона мешканців Львова і гостей міста прибувають побачити унікальну колекцію.
Львівський Історичний музей вітає кожного, хто хоче дізнатися більше про минулий час і сучасність західних регіонів України.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.