foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Olesky Castle in L’viv

The Olesky Castle, situated near the settlement of Olesk, 72 kilometres from L'viv, is a notable monument to the architecture of the Nth through the 17th centuries. The first mention of the castle in historical sourses was in 1327.
The Olesky Castle played an important role in the people's figft against enslavement. During the second part of the 15th century the castle lost its significance as a fortress and turned into a residence of rich families. The end of the 18-19th century was a period of decay and devastation of the castle. The two world wars completed the destructive process, reducing the castle to ruins. Later the Olesky Castle was restored, and it became a museum.
The museum numbers about five hundreds works of painting, and sculpture of the 10th through 18th centuries. Some exhibits are dated and signed, the result of investigation and research. Other have yet to be researched.
Architectural relics are generally referred to as a stone pages of history. And indeed, the Olesky Castle can tell volumes to an inquisitive researcher of the time of its creation and the way of life and tastes of its creators.
 
Олеський замок у Львові

Одеський замок, розташований біля поселення Олеськ, 72 кілометрів від Львова, – відома пам'ятка архітектури XIV-XVII ст. Перша згадка про замок в історичних пам'ятках була в 1327 р.
Олеський замок відіграв важливу роль в народній боротьбі проти поневолення. Протягом другої частини XV ст. замок втратив своє значення як фортеці і перетворився на резиденцію багатих сімей. Кінець ХVІІІ-ХІХ ст. був періодом розпаду і спустошення замку. Дві світові війни завершили руйнівний процес, перетворивши замок на руїни. Пізніше Олеський замок був відновлений і став музеєм.
Музей нараховує близько п'яти сотень робіт живопису і скульптури з X по XVIII ст. Деякі експонати датовані і підписані в результаті дослідження. Інші доведеться ще дослідити.
Архітектурні пам'ятники загалом розглядаються як кам'яні сторінки історії. І справді, Олеський замок може сказати допитливому дослідникові багато про час його створення, устрій життя і смаки його творців.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.