foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Luhans’k

Luhans'k is a city and regional centre on the Olkhovka and Luhan rivers. There is a railway and highway junction. Its population is 504,000 inhabitants. In 1795 on the site of present-day Luhans'k there was a cannon foundry which supplied the demands of the Black Sea.
In 1882 Selyshche, Kamyany Brid and neighbouring settlements, joined to create the city of Luhans'k.
Its name changed several times: 1935-58 it was Voroshylovhrad; in 1958-70 Luhans'k; in 1970-90 – Voroshylovhrad; in 1990 it reverted to its former histories name.
 
Луганськ

Луганськ – велике місто і регіональний центр на ріках Ольховці і Лугань. У місті розташовуються залізничний і автотранспортний вузли. Населення міста складає 504 000 жителів. У 1795 р. на місці нинішнього Луганська знаходився цех з виплавки гармат, який забезпечував Чорноморський флот.
У 1882 р. селище Кам'яний Брід і сусідні поселення об'єдналися і утворили місто Луганськ.
Назва міста мінялося кілька разів: у 1935-58 рр. це був Ворошиловград; у 1958-70 рр. – Луганськ; у 1970-90 рр. – Ворошиловград; у 1990 р. він знову знайшов своє історичне ім'я.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.