foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Odesa

Odesa is the 5th largest city in Ukraine and the most important city of trade. Odesa is the largest city along the entire Black Sea. Odesa looks more like a city located on the Mediterranean, having been heavily influenced by French and Italian styles.
Odesa has always had a spirit of freedom, probably endowed to her by her location and by her ability to accept many different peoples.
Today Odesa is a city of 1,1 million people surrounded by a metro area of over 2,5 million people.
The city's industries include shipbuilding, oil refining, chemicals, metal-working and food processing. Odesa is also the home of a Ukrainian naval base and fishing fleets. Odesa is situated on terraced hills overlooking a small harbour.
The climate in Odessa is mild and dry with average temperatures in January of 2°C (29°F), and July of 22°C (73°F). Odesa averages only 35 cm (14 in) of precipitation annually. Odesa has many therapeutic resorts.
Odesa is an important cultural and educational centre. Odesa University was founded in 1865. There are numerous institutions of higher education.
The city is a diversity of people including Ukrainian, Russian, Moldavian, Greek, Romanian, Bulgarian, Caucasian, Jewish, Turkish, Vietnamese and so forth.
There are many very interesting museums and theatres in Odesa, including the famous Opera and Ballet Theatre, built in 1809.
Odesa is well-known as the capital of humour, probably due to the great variety of people and her southern location on the Black Sea. Today, Odesa is referred to as the "Pearl of the Black Sea", "Odessa Mama" and "Southern Palmira" by many.
 
Одеса

Одеса – п'яте за величиною місто України і найважливіше торговельне місто. Одеса – найбільше місто на всьому Чорноморському узбережжі. Одеса більше схожа не середземноморське місто, дуже відчутний вплив французького й італійського стилів.
В Одесі завжди жив дух волі, можливо, через її розташування і здатність прийняти безліч різних народностей.
Сьогодні Одеса – місто з 1,1 мільйона мешканців з околицями, що населяють 2,5 мільйона жителів.
Промисловість міста включає кораблебудування, перегонку нафти, виробництво ліків, металопереробну галузь і виробництво харчових продуктів. Одеса також є базою військово-морського і рибальського флотів. Одеса розташовується на терасових пагорбах, що піднімаються над маленькою гаванню.
Клімат в Одесі помірний і сухий із середніми температурами в січні 2°С (29°F), і липні 22°С (73°F). В Одесі випадає всього 35 см (14 дюймів) опадів на рік. В Одесі багато терапевтичних курортів.
Одеса – важливий центр культури й освіти. Одеський університет був заснований у 1865 р. У місті багато вузів.
Характерна риса міста – різноманіття народностей, що проживають у ньому. Це українці, росіяни, молдавани, греки, румуни, болгари, кавказці, євреї, турки, в'єтнамці і так далі.
В Одесі багато цікавих музеїв і театрів, у числі яких знаменитий Театр Опери і Балету, побудований у 1809 р.
Одеса добре відома як столиця гумору, напевно, завдяки розмаїтості народів, що її населяють і її південному розташуванню на Чорному морі. Зараз Одесу багато хто називає "чорноморською перлиною", "Одесою-мамою" і "Південною Пальмірою".

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.