foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Pryluky

Founded in early 11th century. Both in the times of Kyiv Rus and later in the Cossack period it was a major fortress (the last fortification system was erected in late 18th century, some fragments one can see today). It also was a major center of education.
Pryluky has quite a few fine baroque churches and cathedrals, as well as baroque ammunition depot (one of only few secular baroque buildings that are still intact).
The town's history is closely connected with numerous Cossack uprisings, 1648-54 war for independence, etc. Sure local history museum is worth visiting.
 
Прилуки

Місто засноване на початку XI ст. Як у часи Київської Русі, так і пізніше, у період козацтва, місто було головною фортецею (остання система зміцнень була споруджена наприкінці XVIII ст., до наших днів збереглися деякі її частини). Місто було також центром освіти.
У Прилуках є кілька красивих церков і соборів, виконаних у стилі бароко, а також склад боєприпасів (один з кількох нецерковних будинків у стилі бароко, що повністю збереглися до наших днів).
Історія міста тісно пов'язана з численними повстаннями козаків, війною за незалежність 1648-54 рр. і т. д. Місцевий краєзнавчий музей заслуговує на увагу.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.