foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Vasylkiv

Vasylkiv is a town (pop 36,000) on the Stuhna River and a district center in Kyiv province. According to the chronicles it was founded in 988 by Volodymyr the Great – who, it is believed, was christened there – and was named Vasyliv after his new Christian name.
In the 11th century a fort was built there, and the town became an important defense arid trade center. In 1240 it was destroyed by the Mongols, and declined to village size. In 1796 it was promoted to town status and made a county center of Kyiv gubernia. In 1825 the local units of the Cherkasy regiment took part in the Decembrist revolt. By the mid-19th century the town was an active, manufacturing and trading center with a population of 11,000.
Today it is an industrial town with a refrigerator, plant, an electrical-appliance factory and a leather factory. Its architectural monuments include the baroque St. Anthony and Theodosius Church and bell tower (1756-9) and St. Nickolos's Church (1729).

Васильків

Васильків – місто (населення 36 000) на Річці Стуна і районний центр в Київській області. Згідно літописів він був заснований у 988 р. Володимиром Великим, – хто, як говорять, був охрещений там – і був названий Василів на честь його нового християнського імені.
У XI ст.там був побудований форт, і місто стало важливим захисним торговим центром. У 1240 р. його знищили монголи, і він зменшився до сільського розміру. У 1796 р. він просунувся до міського статусу і стало центром повіту Київської губернії. У 1825 р. місцеві одиниці Черкаського полку взяли участь в повстанні Декабристів. У середині XIX ст. місто було активним індустріальним і торговим центром з населенням 11 000.
Сьогодні це – індустріальне місто з заводом холодильників, фабрикою побутових електричних приладів і шкіряною фабрикою. Його архітек¬турні пам'ятки включають барокову церкву Святого Антонія і Феодосія і дзвіницю (1756-9) й церкву Святого Миколая (1729).

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.