foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Christmas

There is a proverb, "All work and no play makes Jack a dull boy". It means that people need rest after work. The word "holiday" comes from the words "holy days". Holidays were first religious festivals. Now many holidays have nothing to do with religion. Some holidays are celebrated in many countries, for example New Year Day. New Year holiday celebrations are different in different places, but giving presents and sending greetings with good wishes are very popular in all countries. Some holidays come on the date of the same month, for instance, New Year's Day and Christmas. But some do not.
Some, such as Easter, are movable holidays. Christmas is the most poetic and cheerful festival. It's main feature is the Wening meal, called the Holy Supper. It has 12 lenter dishes symbolic of the 12 Apostles who gathered with Jesus Christ at the Last Supper. A lighted can¬dle is always placed in the window for homeless strangers. As soon, as the first star appears in the sky the head of the family brings a decoration made from wheat, so-called "Didukh". It remains landing till the new year, and then it is taken out. The family gathers around the dining table. The first dish is "kutya" which is cooked of wheat with honey, seeds, and nuts. Usually there are many dishes with mushrooms. All dishes are prepared without meat. During these holidays we can see many young people in funny and strange clothes. They walk along the streets and congratulate everybody during these holidays. These groups are called "Vertep". They sing songs called "Koliadas".
Everybody likes Christmas, but a folk proverb says, "Christmas comes but once a year".
I heard the bells on Christmas Day.
Their old familiar carols play
And wild and sweet
The words repeat
Of peace on earth, good will to men.
(Old English tune, words by Longfellow.)
 
Різдво

Є прислів'я: "Робота без ігор робить з Джека тупого хлопчика". Це означає, що людям потрібно відпочити після роботи. Слово "свято" походить від слів "священні дні". Свята були спочатку релігійними святами. Зараз багато свят не мають відношення до релігії. Деякі свята знамениті в багатьох країнах, наприклад, день Нового року. Відзначання свята Нового року відмінні в різних місцях, але дарування подарунків і пересилання вітань з хорошими побажаннями дуже популярне в усіх країнах. Деякі свята випадають на дату того ж місяця, наприклад, Новий рік і Різдво. Але деякі – ні.
Деякі, як, наприклад, Великдень, – пересувні свята. Різдво – найпоетичніший і найбадьоріший фестиваль. Головна його особливість – вечеря під назвою Святвечір. Вона має 12 пісних блюд, що символізують 12 Апостолів, які зібралися з Ісусом Христом на Таємну вечерю. Запалена свічка завжди розміщується у вікні для бездомних незнайомців. Як тільки перша зірка з'являється на небі, глава сімейства приносить прикрасу, зроблену з пшениці, так званого "Дідуха". Він залишається стояти до Нового року, а потім його прибирають. Родина збирається навколо обіднього столу. Перша страва – "кутя", яка вариться з пшениці з медом, сіменами і горіхами. Зазвичай є багато страв з грибами. Усі страви готують без м'яса. Протягом цих свят ми можемо бачити багато молоді в кумедному і дивному одязі. Вони ходять уздовж вулиць і поздоровляють кожного протягом цих свят. Ці групи називаються "Вертеп". Вони співають пісні під назвою "Колядки".
Кожному подобається Різдво, але народне прислів'я говорить, "Різдво приходить тільки раз на рік".
Я чув дзвінки в Різдвяний день.
Там грають старі відомі колядки,
Дикі і солодкі
Слова повторюються
Про мир на землі, добру волю людям.
(Стара англійська пісня, слова Лонгфеллоу.)

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.