foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Epiphany

Epiphany (Bohoiavlennia) is a religious feast on January 6 (OS) or January l popularly called Vodohhryshcht (Blessing of Water) or Yordan (Jordan River), which completes the winter (Christmas-New Year) festivities cycle. Its Christian content is permeated with old agricultural rituals of diverse origins. The Eve of Epiphany is called "the second Holy Eve" or "Hungry Kutia", in Podillia it is also called Shchedryi Vechir (Generous Eve). It calls for a more simple meal than on Christmas Eve but with kutia still as the main traditional dish. The principal ceremony of Epiphany traditionally consisted of the solemn outdoor blessing of waters, usually at a river or at a well, where a cross was erected out of blocks of ice (nowadays water is usually blessed inside the church). A procession was led to the place of ceremony. After the blessing of the water, everyone present drank the water and also took some home to be kept there for a whole year. On the second day of Epiphany (Day of St John the Baptist) the head of the household traditionally fed his cattle with bread, salt, and hay, which had been in the house since Christmas Eve, “to last them till the new bread”. Following the feast of Epiphany, parish priests visit the parishioners' homes and bless them with the new holy water.
 
Богоявлення

Богоявлення – релігійне свято 6 січня (за старим стилем) або 19 січня (за новим стилем), що всенародно зветься Водохреща (Благословення води) або Йордан (річка), яке завершує цикл зимових (Новий рік, Різдво і т. ін.) свят. Його християнська сутність пере, плітається із старими сільськогосподарськими ритуалами різноманітних походжень. Переддень Богоявления називається "Другий Святий Вечір" або "Голодна Кутя", на Поділлі воно називається Щедрий вечір. Воно потребує простішої їжі, ніж на Різдвяному святвечорі, але все ще з кутею як головною традиційною стравою. Головна церемонія Богоявления, що традиційно складається з урочистого благословення води, зазвичай на річці або в колодязі, де зводиться хрест з льоду (вода зазвичай благословляється усередині церкви). Процесія приводилася до місця церемонії. Після благословення води кожен присутній пив воду, а також брав цю воду додому, де вона трималася там протягом цілого року. На другий день Богоявления (День святого Іоанна Хрестителя) глава сім'ї традиційно годував свою рогату худобу хлібом, сіллю і сіном, яке було в будинку починаючи з Різдвяного Святвечора, щоб "тримати іх до нового хліба". Слідуючи за святом Богоявления, парафіяльні священики відвідують будинки прихожан і благословляють їх з новою святою водою.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.